Työntekijän työkyvyn selvittämiseen uusia velvoitteita

13.1.2022 Kuva istock

Sairausvakuutuslakiin 1.1.2022 tulleet muutokset (HE 152/2021) tuovat aiemman 90 arkipäivän työkyvyn arvioinnin ja selvityksen työssäjatkamisen mahdollisuudesta lisäksi uudet tarkasteluajankohdat. Työterveyshuollon on jatkossa tarvittaessa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky, ja työnantajan on tarvittaessa selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä ennen kuin työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa enimmäisaikaan laskettavilta 150 tai 230 arkipäivältä.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki