Työn­antajan oikeus työn­tekijän tietoihin laajentunee

19.8.2021 Kuva iStock

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 § niin, että työnantajalla olisi oikeus kerätä työsuhteen aikana tietoja ilman työntekijän suostumusta. Edelleen vaatimuksena olisi, että tiedot ovat tarpeen työnantajan oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamista varten. Muutosehdotuksella pyritään vähentämään lainsäädännön soveltamisessa ilmenneitä ongelmia siitä, milloin työntekijän suostumus tarvitaan. Esityksen muutokset on valmisteltu kolmikantaisessa epävirallisessa työryhmässä. Hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella 6.9.2021 asti. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki