Tutkimus- ja kehittämis­toiminta – rahoitus­laki ja lisä­vähennys verotukseen

10.1.2023 Kuva iStock

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen ennakoitavuuden ja pitkäjänteisyyden varmistamiseksi on säädetty laki vuosille 2024–2030 (HE 211/2022). Lailla määritellään valtion talousarvioon otettavien valtuuksien ja  määrärahojen yhteismäärä, jonka on tarkoitus nousta vuosittain tasaisesti. Ehdotus perustuu parlamentaarisen työryhmän joulukuussa 2021 antaman raportin ehdotuksiin, kuten myös tutkimus- ja kehittämistoiminasta verotukseen säädetty lisävähennys. Lisävähennys säädettiin lopulta lakialoitteen perusteella (LA 69/2022), kun hallituksen ristiriitaisuuksien vuoksi siltä jäi antamatta lakiesitys asiasta. Lisävähennyksen perusteena ovat tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdentuvat yrityksen omat palkkamenot ilman sosiaalikuluja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten hankitut ostopalvelumenot, kun kyse on alihankintana teetetystä henkilötyöstä. Säädetty lisävähennys on jo toinen lisävähennys, jonka voi tehdä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella verotuksessa. Ensimmäisestä säädettiin lailla (1078/2020), joka on voimassa määräajan vuosina 2021–2027. Tämän lisävähennyksen perusteena on ostopalvelumenot, jotka perustuvat tutkimusyhteistyöhön esimerkiksi yliopistojen tai muiden laissa tarkoitettujen ei-kaupallisten toimijoiden kanssa.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki