CTA Paikka
CTA Paikka

Tulo­rekisterin tiedon käyttäjien määrä laajenee

24.11.2022 Kuva iStock

Tulorekisterin tietoja luovutetaan vuoden 2023 alusta alkaen nykyisten tiedon käyttäjien lisäksi Harmaan talouden selvitysyksikölle, Tullille, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, Maahanmuuttovirastolle, oikeusaputoimistolle ja Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimistolle sekä yleiselle edunvalvojalle, haastemiehille ja poliisille näiden laissa säädettävien tehtävien hoitamista varten. Tiedonsaantioikeus laajenee myös maahanmuuttohallinnon tehtävien hoitamiseksi aiempien käyttäjien osalta. Laajenemisen myötä yhteistyöryhmän jäsenmäärään ja kokoonpanoon tulee muutoksia. Tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmän tehtäviä tarkennetaan sen yhteyteen perustettavan positiivisen luottotietorekisterin vuoksi, jonka toiminnasta säädetään erillisessä laissa. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen HE 123/2022.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki