Tilin­päätökselle, vero­ilmoitukselle ja yhtiö­kokoukselle jatkoajat

11.5.2021 Kuva iStock

Eduskunnan huhtikuussa 2021 hyväksymä poikkeamislaki sallii, että yhteisöjen kevätkokoukset lykätään pidettäväksi 30.9.2021 mennessä. Lakia sovelletaan 30.9.2020–31.3.2021 päättyneiden tilikausien jälkeen pidettäviin yhteisöjen kokouksiin. Poikkeuksella voidaan ohittaa myös esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräys varsinaisen yhtiökokouksen määräajasta.

Kevätkokousten lykkäämisen lisäksi ­yhteisöille sallitaan, että ne laativat tilinpäätökset ja vero­ilmoitukset normaalia myöhemmin koronatilanteen vuoksi.

Kirjanpitolautakunnan 23.3.2021 antama omaehtoinen poikkeuslupa toi kaksi lisäkuukautta tilinpäätösten laatimiseen, jos tilikausi on päättynyt ennen 1.1.2021. Tilinpäätös 31.12.2020 ­päättyneeltä tilikaudelta pitäisi näin laatia kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Kesäkuun loppuun ei voi kuitenkaan jättää veroilmoituksen antamista. Verohallinto antoi yhteisöjen ja yhteisetuuksien ­veroilmoitusten jättöön yhden lisäkuukauden. Joulukuussa 2020 päättyneiltä tilikausilta veroilmoitus pitää antaa viimeistään 31.5.2021.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki