Taloyhtiöiden osakaskoh­taisia laina­osuuksia koske­vien tietojen siirtä­minen positiivi­seen luotto­tietorekisteriin

7.5.2024 Kuva iStock

Positiivinen luottotietorekisteri on 1.4.2024 auennut uusi rekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisterin tavoitteena on muun muassa torjua kotitalouksien ylivelkaantumista sekä parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta.

Tällä hetkellä positiivisessa luottotietorekisterissä on vain kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Rekisteriin ilmoitettavien tietojen määrä kuitenkin laajenee tulevaisuudessa.

Asumiseen liittyvät lainat muodostavat merkittävän osuuden kotitalouksien veloista. Siksi onkin katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että myös taloyhtiölainojen osakaskohtaisia velkaosuuksia koskevat tiedot saatetaan osaksi positiivista luottotietorekisteriä. Huoneistotietojärjestelmään kerättävää tietosisältöä tullaan kasvattamaan ja tieto velkaosuuksista tulee voimaan sen kautta positiiviseen luottotietorekisteriin lähivuosina.

 

Päivitys 13.5.2024: Toisin kuin painetun lehden (Tilisanomat 3/24) uutisessa kirjoitetaan, tiedot taloyhtiölainojen osakaskohtaisista velkaosuuksista eivät ole luotonmyöntäjien käytettävissä vielä 1.12.2025 vaan vasta myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen.  Taloyhtiöt ryhtyvät vuoden 2025 puolivälistä alkaen porrastetusti kuitenkin jo ilmoittamaan tietoja Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Ilmoittamisajankohtaan vaikuttaa muun muassa. se, antaako yhtiö tiedot huoneistotietojärjestelmään rajapinnan yli suoraan isännöintijärjestelmästä.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki