Talou­dellisen työ­nantajan käsite tullee vuonna 2023

10.10.2022 Kuva iStock

Suomi on ottamassa käyttöön taloudellisen työnantajan käsitteen. Muutoksella laajennettaisiin Suomen verotusoikeutta ulkomailta Suomeen työskentelemään tulevalle työntekijälle maksettavaan palkkaan.

Taloudellisella työnantajalla tarkoitetaan työn teettäjää, jolle ulkomaisen työnantajan palveluksessa oleva työntekijä työskentelee vuokrattuna tai muutoin käyttöön luovutettuna siten, että työsuoritusta on pidettävä erottamattomana osana työn teettäjän Suomessa harjoittamaa toimintaa työn teettäjän työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa. Taloudellinen työantaja voi kuulua konserniin tai olla kaksi ­erillistä toisistaan riippumatonta yhtiötä. Taloudellinen työn­antaja voisi muodostua jo hyvin lyhyestäkin työskentelystä, ellei lain käsittelyssä esitykseen kirjattaisi minimikestoa työskentelylle.

Hallituksen esityksen arvioitu antamisajankohta on viikko 37/2022. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta alkaen ja säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa palkkatuloon, joka on saatu 1.1.2023 tai sen jälkeen.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki