Suomi ottamassa käyttöön taloudellisena työnantajana toimimisen

7.10.2021 Kuva iStock

Taloudellisella työnantajalla tarkoitetaan yhtiötä, jonka johdon ja valvonnan alaisena työntekijä Suomessa suorittaa työpanoksensa. Sillä ei ole merkitystä, mikä yhtiö on työntekijän muodollinen työnantaja tai mikä yhtiö hänen palkkansa maksaa. Taloudellinen työantaja voi kuulua konserniin tai olla kaksi ­erillistä toisistaan riippumatonta yhtiötä. Taloudellinen työn­antaja voi muodostua jo lyhyestäkin työskentelystä.

Hallituksen esitysluonnoksessa olevat muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta, ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki