Säännökset ulkomaisen oikeushenkilön kirjanpitovelvolli­suudesta otettiin lakiin

12.5.2022 Kuva iStock

Lakimuutoksen jälkeen ulkomainen oikeushenkilö on kirjanpitovelvollinen Suomessa, kun sillä
on tosiasiallinen johtopaikka Suomessa tai kun se harjoittaa Suomessa liike- ja ammattitoimintaa.

Kirjanpitolakiin lisättyä säännöstä sovelletaan ensimmäisen kerran niihin tilikausiin, jotka alkavat 1.4.2022 tai sen jälkeen.

Uusi säännös ei edellytä kirjanpidon ­laatimista kahteen kertaan. Toiseen EU-maahan ­perustettu yritys laatii lainmuutoksen jälkeenkin kirjanpitonsa kotivaltionsa kirjanpitosäännösten mukaan ja myös säilyttää kirjanpidon siellä. Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneille lakimuutos voi tuottaa lisävelvoitteita, jos ne eivät esimerkiksi ­sovella tillin­päätökseensä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja.

Esityksen keskeinen tavoite on turvata se, että esimerkiksi veroviranomaiset voivat vaatia oikeushenkilöltä tietoja tilinpäätöksestä ja muusta kirjanpitoaineistosta esimerkiksi sen määrittelemiseksi, muodostuuko ulkomaiselle oikeushenkilölle kiinteä toimipaikka Suomeen ja verovelvollisuus tänne tältä osin. Lainmuutoksen jälkeen kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönti voi tulla Suomessa rangaistuksi rikoslain 30 luvussa tarkoitettuna kirjanpitorikoksena.

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki