CTA Paikka
CTA Paikka

Ruoka­lähettien työ joko työ­suhteessa tai yrittäjänä

19.8.2021 Kuva iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on ratkaissut kesäkuussa ruokalähetin omasta pyynnöstä, että kyseisen lähetin työ oli työsuhteessa tehtyä työtä. Näin ollen työnantajalla oli velvollisuus järjestää ruokalähetin eläketurva työntekijän eläkevakuutuksen mukaan. ETK:n päätökseen on mahdollisuus hakea muutosta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on puolestaan ratkaissut vakuutusyhtiön hakemuksesta kolme tapausta, joissa kyseessä oli ruokalähettien tekemä kuljetustyö. Kahdessa tapauksessa kyseessä katsottiin olevan työsuhteessa tehty työ ja yhdessä yrittäjänä toimiminen. TVK:n tekemät ratkaisut sitovat asianomaisia eli hakemuksen tehnyttä vakuutusyhtiötä, työn teettäjää ja työn suorittajaa.

Työsuhteessa tehdyssä työssä vakuuttamisvelvollisuus on työnantajalla eli verkossa toimivalla alustayrityksellä, jonka kautta lähetit toimivat. Vakuutusyhtiöiden ratkaisut osoittavat, että verkkoalustalla ruokalähetteinä toimivien osalta on jokainen tilanne ratkaistava erikseen todellisten olosuhteiden perusteella. Ruoankuljetustyötä lähetteinä työskentelevät voivat olla siis joko työsuhteessa olevia työntekijöitä tai yrittäjiä.

Aiemmin Työneuvosto antoi lausunnon Aluehallintoviraston pyynnöstä koskien kahden yhtiön ruokalähettien työtä. Työneuvosto katsoi, että työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät ruokalähettien työssä, jota tehtiin alustavälitteisesti.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki