CTA Paikka
CTA Paikka

Osake­yhtiö­lakiin muutoksia – esi­merkiksi vaatimukset sulautumis- ja jakautumis­suunnitelman osalta muuttuivat

2.3.2023 Kuva iStock

Tammikuun 2023 lopussa tulivat voimaan osakeyhtiölain muutokset, joilla pantiin täytäntöön rajat ylittävien yhtiömuodon muutoksista, sulautumisista ja jakautumisista annettu direktiivi. Osa muutoksista liittyy rajat ylittäviin järjestelyihin ja osaa säännöksistä sovelletaan sekä rajat ylittäviin että puhtaasti kotimaisiin yritysjärjestelyihin. Kotimaisten järjestelyjen yhteydessä sulautumis- ja jakautumissuunnitelmassa täytyy olla muun muassa selvitys osallistuvien yhtiöiden velkojien saatavien suorittamisesta tai niiden maksamisen turvaamisesta. Annettavien tietojen osalta on riittävää kuvata velkojiensuojamenettelyn ja velkojan vastustusoikeuden keskeinen sisältö. Jos velkojille tarjotaan muita takeita, kuten yhtiön tiedossa olevia takauksia tai pantteja, myös näistä on tällöin annettava selvitys. Muutos koskee myös kaupparekisteriin jo lähetettyjä suunnitelmia, jos niitä ei ole rekisteröity ennen 31.1.2023. Nämä suunnitelmat täytyy muuttaa uuden lain mukaisiksi ennen kuin ne voidaan rekisteröidä.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki