Oppivelvollisuuden pidentyminen vaikuttaa nuoren työehtoihin

19.8.2021 Kuva iStock

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2020 alkaen. Siinä edellytetään, että alle 18-vuotiaiden nuorten työvuoroja ei saa sijoittaa päällekkäin läsnäoloa edellyttävän opetuksen kanssa. Nuorella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa työvuorosuunnittelua varten työnantajalleen, milloin opiskelut edellyttävät paikallaoloa. Työnantajalle tuli myös velvollisuus luotettavasti selvittää nuoren ikä ja onko tämän perusopetus päättynyt. (HE 173/2020)

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki