Muutoksia perus­korkoon ja korko­lain mukaiseen viite­korkoon

24.11.2023 Kuva iStock

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 3,75 prosenttia ajalle 1.7.–31.12.2023. Suomen pankki puolestaan on vahvistanut korkolain mukaiseksi viitekoroksi neljä prosenttia ajalle 1.7.–31.12.2023. Kyseiset korot ovat pitkään olleet matalalla tasolla, joten nyt näiden noustessa on hyvä kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

Tuloverotuksen huojennettu viivästyskorko

Verohallinto vahvistaa huojennettu viivästyskoron aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Huojennettu viivästyskorko on korkolain mukainen viitekorko + 2 prosenttia, kuitenkin aina vähintään 0,5 prosenttia. Vuoden 2024 osalta huojennettu viivästyskorko on siten kuusi prosenttia. Laskenta alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Esimerkiksi jos tilikausi loppuu 31.12., huojennettu viivästyskorko juoksee 1.2. alkaen. Korko lasketaan jäännösveron eräpäivään asti, ellei sitä täydennetä sitä ennen. Korkosummasta vähennetään ensin kuitenkin pois 20 euroa.

Osakaslaina

Mikäli osakas lainaa yhtiöltä rahaa, tulee osakkaan lähtökohtaisesti maksaa siitä yhtiölle korkoa sekä maksaa laina takaisin. Peruskorkoa käytetään osakaslainasta verotuksellisesti hyväksyttävän koron määrittämiseksi.

Luontoisedut

Myös silloin, kun työntekijälle annetaan luontoisetuna työnantajan omistama kulutushyödyke, on sen käyvän arvon laskemisessa huomioitava hankintamenon lisäksi VM:n vahvistama peruskorko. Käypä arvo lasketaan tilanteissa, joissa verohallinnon luontoisetupäätöksessä ei ole muuta laskentakaavaa edulle.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki