Luonnon­tuotteita keräävien oikeuksiin parannuksia

11.5.2021 Kuva iStock

Hallitus on antanut esityksen (HE 42/2021) laista luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta. Muun muassa maksun periminen rekrytoinnista sekä Suomeen ja Suomesta pois matkustamiseen liittyvistä palveluista kiellettäisiin. Esityksellä tavoitellaan luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisen aseman parantamista sekä alalla toimivien yritysten kilpailuedellytysten tasapuolistamista. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, viimeistään ennen luonnontuotteiden keruun satokautta 2021.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki