Lakimuutoksia valmisteilla: viranomaispäätökset voisi tehdä automaattisesti

25.8.2022 Kuva iStock

Eri viranomaiset ovat jo vuosia tehneet viranomaispäätöksiä ohjelmistojen automaattisten päättelysääntöjen avulla. Automaattista päätöksentekoa on hyödynnetty tilanteissa, joissa päättelyketju on selkeä ja aukoton. Automaattisia päätöksiä tehdään pelkästään Verohallinnossa miljoonia vuodessa. Esimerkiksi suurin osa luonnollisten henkilöiden ja yhtiöiden tuloveropäätöksistä sekä viivästysja laiminlyöntimaksuista tehdään automaattisesti. Myös Tulli soveltaa laajasti automaattista päätöksentekoa. Tulli-ilmoituksista vain reilut kuusi prosenttia käsitellään virkailijan toimesta. Liikenne- ja viestintävirasto puolestaan määrää autoverot automaattisesti.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan pitänyt Verohallinnon automatisoitua verotus- ja päätöksentekomenettelyä lainvastaisena, koska se ei perustu asianmukaiseen ja täsmälliseen lainsääntelyyn. Perustuslakivaliokunnan aloitteesta käynnistetyllä lakimuutospaketilla on tarkoitus päivittää hallintolakia ja tiedonhallintolakia, jotta automaattisen päätöksenteon edellytykset ja vastuukysymykset olisi selkeästi määritetty. Lisäksi valmistelussa on Verohallinnon, Tullin sekä Liikenne- ja viestintäviraston automaattista päätöksentekoa selkeyttävää erillislainsäädäntöä.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki