Lakiluonnos: henkilötunnusta ei saisi enää käyttää henkilöllisyyden todentamiseen

25.8.2022 Kuva iStock

Henkilötunnus on tarkoitettu alun perin vain henkilön yksilöintiin. Henkilötunnusta käytetään kuitenkin melko usein salasanan kaltaisena tietona, jolla todennetaan asioivan henkilön henkilöllisyys. Henkilö pyydetään esimerkiksi kertomaan puhelinasioinnissa henkilötunnuksensa tai sen loppuosa. Henkilötunnuksen avulla on myös eräissä tapauksissa voinut tilata tavaroita tai palveluita. Tämä on tarjonnut helpon keinon identiteettivarkauksille ja muille väärinkäytöksille.

Oikeusministeriössä valmisteltavana olevan lakiesityksen tavoitteena on täsmentää henkilötunnuksen käsittelyä koskevia säännöksiä henkilöllisyyttä todennettaessa siten, että yksinomaan henkilötunnusta tai henkilötunnuksen ja luonnollisen henkilön nimen yhdistelmää ei saisi käyttää henkilöllisyyden todentamiseen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Laki aiheuttaa muutostarpeita eräiden yritysten ja viranomaisten prosesseihin ja ohjelmistoihin, koska näiden on luotava luotettavammat käytännöt henkilöllisyyden todentamiseen.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki