Lakiesitys ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen kirjanpitovelvollisuudesta eduskunnalle

25.11.2021 Kuva iStock

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut kirjan­pitolain muutosta, jonka toteutuessa ­ulkomaisen yrityksen täällä sijaitseva verotuksellinen ­kiinteä toimipaikka olisi kirjanpitovelvollinen ­Suomessa. Valmistelu perustuu nykyhallituksen ohjelmaan sekä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan.

Sääntelyn keskeinen tavoite on ennaltaestävyys. Mikäli kiinteä toimipaikka laiminlöisi kirjanpitovelvollisuuden, siitä voitaisiin rangaista rikoslaissa tarkoitettuna kirjanpitorikoksena. Muutoksen jälkeen kirjanpitolaki edellyttäisi, että kiinteän toimipaikan verotuksen perustana olevat kirjanpidot ja kirjanpitoaineistot olisi säilytettävä Suomessa tai ulkomailla siten, että siihen on tosi­aikainen tietokoneyhteys, ja että tiedot on saatettavissa selväkieliseen kirjalliseen muotoon.

Laki ei edellyttäisi erillistä ja itsenäistä tilinpäätöksen laadintaa kiinteän toimipaikan verotuksellista tuloksenlaskentaa ja varojen ja velkojen määrittelyä varten. Laki ei myöskään vaatisi suomen- tai ruotsinkielisyyttä kirjanpidoilta ja aineistoilta. Mikäli lakiesitys on annettu nykyisen aikataulun mukaisesti, se on eduskunnan käsiteltävänä nyt joulukuussa 2021.

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki