Laki positiivisesta luottotietorekisteristä eduskunnan käsiteltävänä

12.5.2022 Kuva iStock

Lakiesitys positiivisesta luottotietorekisteristä (HE 22/2022) on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Luoton­antajilla olisi velvollisuus ilmoittaa tiedot myöntämistään luotoista rekisteriin, ja vastavuoroisesti rekisterin tietojen perusteella luotonantajilla olisi nykyistä paremmat tiedot lainanhakijan kokonaisvelkatilanteesta. Luottojen ­lisäksi rekisteriin olisi ilmoitettava myös luottoihin liittyvistä yli 60 päivän maksuviiveistä. Tieto poistuisi rekisteristä, kun ­maksu on hoidettu. Lisäksi rekisteriin vietäisiin eräitä tulorekisterin sisältämiä luotonsaajan tulotietoja.

Rekisterinpitäjänä toimisi Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Luotto­tietorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024 kuluttajaluottojen osalta. Keväällä 2026 rekisteriin tulisivat mukaan yksityishenkilön harjoittamaa elinkeinotoimintaa varten myönnetyt luotot.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki