Kovat veron­korotukset ihme­tyttävät talous­hallinnon ammat­tilaisia

9.10.2023 Kuva iStock

Taloushallinnon ammattilaiset ovat syksyn mittaan olleet Taloushallintoliittoon yhteyksissä suurten veronkorotusten vuoksi. Yhdessä tapauksessa veronkorotus oli ollut 30 000 euroa tilanteessa, jossa veroilmoitus oli korjattu Verohallinnon pyynnöstä. Veroilmoittamisessa tapahtunut virhe ei olisi realisoitunut perusteettomaksi verohyödyksi, koska yhteisön toiminnan oli tarkoitus loppua lähiaikoina. Tappiota ei olisi siis voinut vähentää myöhemmässä verotuksessa. Taloushallinnon palvelutoimiston mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe. Eräässä toisessa tapauksessa veroilmoituksen ilmoitusvirheestä seurasi 15 000 euron veronkorotus.

Nykysäännöin veronkorotus määrätään säännönmukaisesti aina, kun veroilmoitus on virheellinen. Veronkorotus määrätään näin myös niissä tilanteissa, joissa voidaan perustellusti väittää, että kyseessä on ollut inhimillinen virhe veroilmoittamisessa.

Taloushallintoliitto kritisoi lainvalmistelun yhteydessä veronkorotussääntelyn uudistamista nykyisenlaiseksi. Eduskunnalle annetun lausunnon mukaan sääntely ei sisältäisi keskeisiä oikeusturvatekijöitä, kuten syyttömyysolettamaa, jota Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on edellyttänyt veronkorotusasioissa. Liiton lausunnon mukaan sääntely ei antaisi mahdollisuuksia alentaa tai jättää määräämättä veronkorotusta, mikäli esimerkiksi taloushallinnon palveluntarjoajan työssä tapahtuu inhimillinen virhe veroilmoitusta täytettäessä. Inhimillinen virhe pitäisi olla teon rangaistavuuden poistoperuste täysin riippumatta siitä, onko virhe syntynyt yrityksen oman taloushallinnon tai ulkoistetun taloushallinnon palveluntarjoajan tekemässä työssä. Lisäksi lausunnossa todetaan, että uudistuksen jälkeenkin rikoslain 29 luvun 11 § säilyisi nykyisellään, joten esimerkiksi törkeä veropetos tulee aina ilmoittaa syyttäjälle. Teon rangaistavuuden mukaan on siis valittava niin sanotut veronkorotus- tai verorikoslinja. Mikäli valitaan veronkorotuslinja, lakiehdotuksen toteutuessa veronkorotus määrättäisiin kaavamaisesti ilman syyllisyyden asteen tutkintaa. Tämä puoltaa matalaa veronkorotustasoa, mikäli edellä mainittuihin oikeusturvaongelmiin ei muutoin puututa. Veronkorotus on rikosoikeudellinen rangaistus.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki