Koti­talous­vähennys ja tuki pieni­tuloisille sähkö­laskujen perus­teella

24.11.2022 Kuva iStock

Eduskunta sai lokakuussa 2022 käsiteltäväkseen hallituksen esitykset kotitalousvähennyksestä ja kotitalouksien sähkötuesta. Ehdotusten toteutuessa yksityishenkilö voisi saada verotuksessaan enimmäismäärältään 2 400 euron suuruisen kotitalousvähennyksen sähköenergialaskuista, jotka hän maksaa 1.1–30.4.2023 kuluttamastaan sähköenergiasta. Vähennys ei vaikuttaisi muulla perusteella tehtävän kotitalousvähennyksen määrään. Sähkötukea puolestaan maksettaisiin vastaavalta ajalta niille kotitalouksille, jotka eivät pienituloisuutensa vuoksi pystyisi täysimääräisesti hyödyntämään sähköenergialaskun perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä. Sähkötuen myöntäisi Kansaneläkelaitos. Se ei olisi veronalaista tuloa saajansa verotuksessa.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki