Kiinteistö­verotus kiristyy – ja toden­näköisesti uudestaan ensi keväänä

24.11.2023 Kuva iStock

Hallitus ehdottaa (HE 39/2023), että maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja että vero olisi nykyisen 0,93 prosentin sijaan maapohjan osalta vähintään 1,30 prosenttia. Tämän muutoksen odotetaan tuottavan noin 108 milj. euron lisäverokertymän, josta noin 70 miljoonaa euroa kertyisi Helsingin ja Espoon kiinteistöveron korotuksista. Ensi vuoden eli vuoden 2024 toukokuussa hallituksen on tarkoitus antaa esitys, jolla toteutettaisiin pitkään valmisteilla ollut kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus. Edellinen hallitus antoikin maaliskuussa 2022 asiasta jo lakiesitysluonnoksen, mutta perui lopulta esityksen viemisen eduskunnan käsiteltäväksi. Tuolla lakiesitysluonnoksella olisi toteutettu arvostamisuudistus, mutta samalla alennettu maapohjan kiinteistöveroa 0,13 prosenttiin. Nyt siis pilkku on siirtänyt paikkaansa ja maapohjan kiinteistöveroprosentti on nousemassa 1,30 prosenttiin. Keväällä 2024 on tarkoitus toteuttaa lisäksi arvostamisuudistus, joka vuoden 2022 luonnoksen mukaan tarkoittaisi sitä, että maapohjan verotusarvot nousisivat kunnissa keskimäärin 2–4-kertaisiksi.  Kiinteistöverotus on siis kiristymässä nopeaa tahtia.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki