Käytännön yhteis­työtä tilin­tarkastajien tieto­pyyntöjen saralla

15.1.2024 Kuva iStock

Tilintarkastajat pyytävät asiakkailta dataa tilintarkastusta varten yhä useammin sähköisessä muodossa. Kukin tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja saattaa pyytää hieman eri tietoja ja eri muodossa, mikä voi aiheuttaa hämmennystä kirjanpitovelvollisissa, heidän kirjanpitäjissään ja taloushallinnon ohjelmistotalojen edustajissa. Lisäksi tilintarkastajat kyselevät taloushallinnon tietojärjestelmistä ja niihin liittyvistä prosesseista ja kontrolleista. Tällaiset tiedustelut ovat lisääntyneet myös ns. valmisohjelmistojen osalta sen jälkeen, kun kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 315 Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen uudistui muutama vuosi sitten.

Suomen Tilintarkastajat, Taloushallintoliitto ja taloushallinnon ohjelmistotalot ovat perustaneet työryhmän kehittämään erilaisia käytännön ratkaisuja tilintarkastajan tietopyyntöihin ja kyselyihin liittyen. Ryhmässä on luotu malli tilintarkastajan esittämälle digitaalisen aineiston tietopyynnölle sekä ohjelmistotalon tuottamalle taloushallinto-ohjelmiston rakennetta, taloushallinnon tiedon muodostamista ja kontrolleja kuvaavalle dokumentaatiolle. Tietopyyntömalli koskee ensi vaiheessa pääkirjaa, tuloslaskelmaa ja tasetta sekä tilikarttaa. Se on julkaistu Suomen Tilintarkastajat ry:n verkkosivuilla.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki