Kauppa­rekisteri­menettelyihin uudis­tuksia vuoden­vaih­teessa

24.11.2022 Kuva iStock

Eduskunta sai lokakuun 2022 lopulla käsiteltäväkseen kaupparekisterilain kokonaisuudistuksen, joka toteutuessaan tuo vuodenvaihteessa muutoksia kaupparekisterimenettelyihin. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien olisi vahvistettava kaupparekisteriin merkittyjen tietojen ajantasaisuus vuosittain. Yksityisten elinkeinonharjoittajien osalta luovuttaisiin pääosin ilmoitusvelvollisuudesta kaupparekisteriin. PRH:lle tulisi oikeus määrätä kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyöntimaksu. Lisäksi vuoden 2026 alusta yrityksiä ja yhteisöjä velvoitettaisiin asioimaan kaupparekisteriasioissa sähköisesti lukuun ottamatta yksityisiä elinkeinonharjoittajia, säätiötä ja yhdistyksiä.  Yksityinen elinkeinonharjoittaja voisi tehdä kaupparekisteri-ilmoituksen uudistusten voimaantulon jälkeenkin, jolloin hän voisi saada suojaa yrityksen nimelle. Yksityinen elinkeinonharjoittaja saa vastaisuudessakin y-tunnuksen. Tiedot yrityksestä viedään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ja Verohallinnon rekistereihin, ja näin yritystietojen julkisuus toteutuu ytj.fi-palveluun merkittyjen tietojen perusteella.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki