Helpo­tuksia pienten yhdistysten kirjan­pitoon

3.3.2023 Kuva iStock

8.2.2023 voimaan tullut yhdistyslain muutos tuo helpotuksia pienten yhdistysten kirjanpitoon. Pienimuotoisen kansalaistoiminnan hallinnollisen taakan keventämiseksi on päätetty sallia kirjanpitolakia kevyempi tilinpito sellaiselle yhdistykselle, jonka vuosituotot ovat enintään 30 000 euroa sekä päättyneeltä että sitä edeltävältä tilikaudelta ja joka ei harjoita liiketoimintaa. Tilinpidon tarkoitus on pitää erillään yhdistyksen tulot, menot, varat ja velat, jotta jäsenet sekä avustusten antajat ja viranomaiset voivat seurata taloudenpitoa tehtäviensä hoitamisen edellyttämällä tavalla. Tarkemmat säännökset tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä sekä tilinpidon kaavoista ja vuosilaskelmasta annetaan erillisellä valtioneuvoston asetuksella. Tätä kevennettyä menettelyä voi soveltaa aikaisintaan 1.7.2023 alkavalla tilikaudella.

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki