Hallituksen esitys laajentaa kestävyys­raportoinnin kohde­ryhmää

10.5.2023 Kuva iStock

EU:n kestävyysraportoinnin direktiivin CSDR:n täytäntöönpaneminen Suomessa edellyttää muun muassa kirjanpito- ja tilintarkastuslain muutoksia. Esityksen mukaan kirjanpitolain nykyisen kestävyysraportointia käsittelevän luvun 3a tilalle tulee huomattavasti laajempi luku seitsemän, jonka myötä kestävyysraportointivelvoite laajenee koskemaan kaikkia suuryrityksiä sekä kaikkia julkisesti noteerattuja yrityksiä paitsi mikroyrityksiä. Kyseisten yritysten tulee jatkossa lisäksi toimittaa tilinpäätös PRH:lle rakenteisessa XBRL-muodossa. Lakimuutoksen myötä kestävyysraportointi tulee myös tilintarkastusvelvoitteen piiriin.

Kestävyysraportoinnin (eli vastuullisuusraportoinnin tai ESG-raportoinnin) oletetaan kuitenkin lainmuutoksen myötä käytännössä laajentuvan koskemaan tätä suurempaakin yritysten joukkoa pörssiyritysten oletettavasti vaatiessa alihankkijoiltaan tietoja omaa raportointiaan varten. Pienemmissä yrityksissä ei kuitenkaan välttämättä ole valmiuksia itse toteuttaa raportointia, joten tilitoimistojen rooli kestävyysraportoinnin tuottamisessa tulee olemaan merkittävä.

Kerromme raportointivelvoitteista lisää syksyn Tilisanomissa.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki