EU:n työehtodirektiivi tuo muutoksia työlainsäädäntöön

12.5.2022 Kuva iStock

Lakimuutoksilla laitetaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1152 avoimista ja ennakoitavista työehdoista. Työnantajan velvollisuutta esitetään laajennettavaksi nykyisestään liittyen työntekijälle työnteon ehdoista annettavan kirjallisen selvityksen tietosisältöön. Annettava selvitys olisi lisäksi annettava nykyistä nopeammin ja myös lyhyissä työsuhteissa. Kunnan ja hyvinvointialueen olisi jatkossa annettava osin vastaava selvitys viranhaltijalle.

Osa-aikaisen tai määräaikaisen työntekijän pyynnöstä työnantajalle tulisi esityksen mukaan velvollisuus antaa perusteltu vastaus ­mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa. Ja jos työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle työn edellyttämää koulutusta, olisi sen oltava työntekijälle maksutonta ja sen tulisi tapahtua työaikana.

Ehdotetut muutokset koskisivat työsopimuslakia, merityösopimuslakia, työaikalakia, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettua lakia, lakia kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminnasta annettua lakia. Lisäksi pienempiä muutoksia tulisi työntekijän eläkelakiin sekä työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

Direktiivi hyväksyttiin vuonna 2019, ja se on toteutettava kansallisessa lainsäädännössä viimeistään 1.8.2022.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki