CTA Paikka
CTA Paikka

EU:n maksu­viivästys­asetus pyrkii pitkien maksu­aikojen suit­simiseen

4.3.2024 Kuva iStock

Euroopan parlamentin julkaisema luonnos maksuviivästysasetuksesta tuo toteutuessaan merkittäviä muutoksia maksuaikoihin yritysten välisessä kaupassa. Aiempi, voimassa oleva maksuviivästysdirektiivi ei saavuttanut tavoitteitaan. Maksuajat yritysten välisessä kaupassa ovat edelleen pitkiä. Erityisesti pk-yritykset ovat suuryritysten armoilla ja joutuvat hyväksymään myyntilaskuilleen todella pitkiä maksuaikoja.

Olennaisin muutos nykylainsäädäntöön on asetusluonnoksen ehdottomuus. Sopimusosapuolten mahdollisuus sopia yli 30 päivän maksuehdosta poistuu. Asetusta sovellettaisiin elinkeinonharjoittajien välisiin tavaraa ja palvelua koskeviin sopimuksiin sekä sopimuksiin, jossa viranomainen ostaa palveluita elinkeinonharjoittajalta. Intrumin tutkimuksen mukaan keskimääräinen toteutunut maksuaika yritysten välisissä sopimuksissa on Suomessa 58 päivää.

Asetusluonnos julkaistiin syyskuussa 2023. Valtioneuvosto esitti oman kantansa asetusluonnoksesta eduskunnalla 26.10.2023 julkaistussa U-kirjelmässä.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki