Digilompakko tulee

13.1.2022 Kuva istock

Euroopan komissio antoi 3.6.2021 ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisesta digitaalisesta identi­teetistä. Eurooppalainen digitaalinen ­identiteetti olisi EU:n kansalaisille, EU:ssa asuville henkilöille sekä yrityksille tarkoitettu väline ­tunnistautumista ja henkilöön liittyvien tietojen osoittamista varten. Sitä voitaisiin käyttää sekä julkisissa että yksityisissä sähköisissä ja muissa palveluissa.

Jokainen kansalainen ja EU:n alueella asuva saisi ­käyttöönsä valtion takaamaan identiteettiin liittyvän henkilökohtaisen digitaalisen lompakon. Lompakkosovelluksen käyttö olisi kansalaisille ilmaista ja vapaaehtoista.

Suomessa digitaalista henkilöllisyystodistusta kehitetään valtiovarainministeriön johtamassa digitaalisen henkilöllisyyden hankkeessa. Yrityksen digitaalista identiteettiä puolestaan kehitetään viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteisessä Yrityksen digitalous –hankkeessa.

Vahvistettuja aikatauluja näille hankkeille ei vielä käsittääksemme ole. Tarkemmin jäsentymättä on myös, miten nämä hankkeet kytkeytyvät Suomi.fi-tunnistautumiseen ja -valtuutukseen.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki