Auto­maation hyödyn­täminen mahdolliseksi viran­omaisten päätöksen­teossa

10.5.2023 Kuva iStock

Tuore lakiuudistus mahdollistaa hallintoasian ratkaisemisen automaattisesti, kun ratkaiseminen ei edellytä kyseistä asiaa koskevaa tapauskohtaista harkintaa. Automaattisen päätöksenteon tulee perustua täsmällisiin, ennalta määritettyihin käsittelysääntöihin. Sääntöjen tulee puolestaan perustua lainsäädäntöön ja niiden laatimisesta vastata ihminen.

Esimerkiksi Verohallinto, Kela ja Traficom ovat soveltaneet automaattista päätöksentekoa jo pitkään. Lakimuutoksella selkeytetään lainsäädännöllinen tilanne. Lailla säädetään esimerkiksi se, miten automaation käyttöä koskevat päätökset dokumentoidaan ja miten automaation käytöstä kerrotaan niille asiakkaille, joita asia koskee.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki