Suorita asiantuntijatutkinto ja tuo ammattiosaamisesi näkyväksi!

Taloushallintoalan KLT-tutkinto ja palkkahallinnon PHT-tutkinto ovat tärkeä etappi kirjanpitäjien ja palkka-asiantuntijoiden urapolulla. Tutkinnon suorittaminen ja asiantuntijapätevyyden hankkiminen on panostus, joka kannattaa!
25.8.2020 Mirka Marttunen, Riitta Alakoski iStock iStock

KLT- ja PHT-asiantuntijat tunnetaan talous- ja palkkahallinnon huippuosaajina, jotka ylläpitävät ja kehittävät osaamistaan läpi työuransa. Tutkimusten mukaan he pääsevät tekemään monipuolisempia ja haastavampia työtehtäviä kuin kollegansa, ja saavat myös 10 prosenttia parempaa palkkaa.

KLT- ja PHT-tutkinnot suoritetaan läpäisemällä hyväksytysti tentti, joka järjestetään syksyllä. Päivän kestävässä tentissä testataan laajasti kokelaan osaamista – KLT-tentissä laskentatoimen ja yritysoikeuden tietotaitoa ja PHT-tentissä palkkahallinnon ja työoikeuden asiantuntemusta.

Tutkintoihin voi hakea, jos hakuvaatimukset täyttyvät:

• Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti), ammattikorkeakoulututkinto (esim. tradenomi) tai merkonomin tutkinto taloushallinnon tai laskentatoimen suuntautumisesta

• Vähintään kolmen vuoden työkokemus monipuolisista talous- ja/tai palkkahallinnon työtehtävistä

• Tutkintoon voi myös hakea erityisen syyn perusteella, vaikka nämä vaatimukset eivät täyty (esimerkiksi jos hakijalta puuttuu alan tutkinto, mutta hänellä on 10 vuoden laaja työkokemus alan työtehtävistä)

Tutkinnon ja tentin järjestämisestä vastaa Tili-instituuttisäätiö, joka huolehtii myös asiantuntijapätevyyksien ylläpidosta. KLT- ja PHT-asiantuntijat ovat todistetusti ajan tasalla talous- ja palkkahallinnon tuoreimmista muutoksista, sillä he raportoivat säätiölle kolmen vuoden välein asiantuntijuutensa päivittämisestä pätevyysvaatimusten mukaisesti. Osaamisen ylläpitäminen on vaativalla taloushallintoalalla äärimmäisen tärkeää, ja ylläpitovaatimus korostaa tutkinnon suorittaneiden arvoa niin työnantajille kuin asiakkaillekin.

KLT- ja PHT-tenttiin valmentautuminen

Tentit ovat haastavia, ja niihin kannattaa valmistautua ahkerasti! Tähän on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Itsenäinen ja teoriaa kertaava lukija voi opiskella virallisen tutkintokirjallisuuden ja vanhojen tenttijulkaisujen avulla. Ohjausta ja vertaistukea kaipaavalle Taloushallintoliitto järjestää KLT- ja PHT-treeniä. Treenikoulutuksissa käsitellään perusteellisesti tentin eri aihealueita, tehdään monipuolisia tehtäviä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kurssit sopivat tenttiin pyrkivien lisäksi jo KLT- ja PHT-pätevyyden saaneille, jotka haluavat kerrata ja vahvistaa osaamistaan.

Jatkuva itsensä kehittäminen palkitsee

Palvelupäällikkönä Palkkatalo Oy:ssä työskentelevä PHT-asiantuntija Johanna Mäkelä on intohimoinen opiskelija. Vaikka hänellä on jo merkonomin tutkinto, taloushallinnon ammattitutkinto ja PHT-tutkinto, jatkuvat opinnot työn ohessa edelleen.

– Aina kun joku koulutus päättyy, sitä alkaa miettimään, että mitäs seuraavaksi. Tällä hetkellä käyn henkilöstöasiantuntijan valmennuksessa ja opiskelen ammattikorkeakoulussa oikeustradenomiksi saadakseni lisää juridista osaamista, Mäkelä kertoo.

”PHT-koulutus antoi lisää varmuutta ja auttoi ymmärtämään, mitä kaikkea palkkahallinnon kokonaisuus kattaa”, kertoo Johanna Mäkelä. Kuva: Sara Pihlaja.

Samalla hän saa tehtyä vaadittavat PHT-ylläpitokoulutukset.

– Työn ohessa käydyt koulutukset ovat mukava lisä arkeen. Niistä saa tunteen, että menee koko ajan eteenpäin, mikä on minulle ammatillisesti todella tärkeää, Mäkelä sanoo.

Henkilöstöosaamisen rooli kasvussa

PHT-tutkinnon Mäkelä suoritti työskenneltyään alalla vasta muutamia vuosia.

– Se antoi minulle lisää varmuutta ja auttoi ymmärtämään, mitä kaikkea palkkahallinnon kokonaisuus kattaa.

Mäkelä toteaa, että palkkahallinnon alalla pitää osata yhä enemmän henkilöstöasioita ja pystyä konsultoimaan asiakasta yhä monipuolisemmin.

– Siksi minua kiinnostavat erityisesti henkilöstöhallinnon koulutukset, joita oli alkuun vaikea löytää. Niitä saisi olla enemmänkin. Henkilöstöasiantuntijan valmennus järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja se on ollut minulle todella hyvä paketti, Mäkelä toteaa.

Kurssivalinnat kumpuavat työn vaatimuksista

Tradenomin ja ekonomin tutkinnot suorittanut Annika Kulla on työskennellyt tilitoimistoissa jo 11 vuotta. Taloushallinnon konsulttina ja tiiminvetäjänä työskentelevä Kulla kokee, että alan muutokset ovat niin suuria, että kouluttautuminen ja jatkuva osaamisen ylläpitäminen ovat ammatilliselle osaamiselle elinehto.

– Nykyään ollaan enemmän konsultin roolissa kuin teknisiä suorittajia, koska asiakkaat pyytävät ja kysyvät neuvoa usein, Kulla toteaa.

”Alan muutokset ovat niin suuria, että kouluttautuminen on ammatilliselle osaamiselle elinehto”, Annika Kulla kertoo. Kuva: Jarkko Laine.

Erityisosaamisalueina Kullalla on arvonlisäverotus ja sähköistyminen.

Muutama vuosi sitten hän päätti päivittää osaamistaan ja suoritti KLT-tutkinnon.

– Kävin sen koulutukset ja KLT-tentin tein vuonna 2018, Kulla kertoo.

Useita koulutuksia vuodessa

Kullan työnantajan Greenstepin vähimmäisvaatimus koulutuksiin osallistumisissa on kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi KLT-tutkinnossa vaaditaan asiantuntemuksen ylläpitämistä vähintään kahdeksalla koulutuspäivällä kolmivuotisen raportointikauden aikana.

– Käyn kyllä useammassa kuin kahdessa koulutuksessa vuosittain. Eniten minua kiinnostavat tällä hetkellä konsulttitason koulutukset. Erityisesti tuloverotus ja yritysverotus ovat aiheita, joiden kanssa olen ollut vasta vähän tekemisissä, joten niihin haluaisin kouluttautua lisää, Kulla kaavailee.

Kurssivalinnoissa painavat myös työssä heräävät kysymykset.

– Valitsen ensisijaisesti kursseja, joissa käsitellään nimenomaan minulle ja asiakkailleni tarpeellisia asioita.

JUNIOR-KLT-tasotesti mittaa osaamista

Junior-KLT ei ole asiantuntijapätevyys, kuten perinteikäs KLT-tutkinto, vaan osoitus omasta ammattitaidosta ja suunnasta kohti asiantuntijuutta. Uusi tasotesti on askel kohti ammattilaisuraa ja KLT-tutkintoa. Se mittaa uran alkuvaiheessa osaamisen tasoa ja kykyä taloushallinnon työtehtäviin, selventää Taloushallintoliiton koulutuspalveluiden johtaja Juha Sihvonen.

Tällä hetkellä tasotesti on pilottivaiheessa, ja aluksi siihen voivat hakea valmistumisvaihetta lähestyvät alan opiskelijat. Ensimmäiset testitilaisuudet järjestetään syksyn 2020 aikana mm. Haaga-Helia AMK:ssa. Jatkossa testin voi tehdä kuka tahansa aiheesta kiinnostunut, jolla on laskentatoimen perusosaamista.

Suoritettu testi on myös työnantajalle hyvä näyttö osaamisesta, kiinnostuksesta ja sitoumuksesta alalla kehittymiseen.

Tasotesti sopii hyvin alan työnhakijoille ja esimerkiksi KLT-tenttiin osallistumista harkitseville.

– Testi on sisällöltään tavallaan ”kevytversio” KLT-tentistä. Se kattaa kaikki samat osa-alueet hyvin työelämälähtöisesti. Suoritettu testi on myös työnantajille hyvä näyttö osaamisesta, kiinnostuksesta ja sitoumuksesta alalla kehittymiseen, Sihvonen toteaa.

JUNIOR-KLT

 • Tasotesti taloushallintoalan tehtäviin hakeutuville.
 • Toteutetaan valvottuna monivalintatestinä oppilaitosten testikeskuksissa.
 • Osoitus taidoista potentiaalisille työnantajille.
 • Valmistaa polulle kohti KLT-tutkintoa.

 

KLT-treenistä varmuutta tenttijälle

 

PHT-treenistä varmuutta tenttijälle

 • Kansainväliset asiat Tulossa
 • Työmarkkinat, sos.vakuutukset, eläkkeet ja raportointi Tulossa
 • Vuosiloma- ja työaikalaki Tulossa
 • Työlainsäädäntö Tulossa
 • Ennakkoperintä Tulossa
 • PHT-tentti 2019 – Kysymykset ja vastaukset Helsinki 10.9.2020

Lue lisää

koulutus.taloushallintoliitto.fi/pht

Rakenna vahva kivijalka osaamiseen

 • Aloittavan palkanlaskijan valmennus 30.9.2020 Tampere
 • Arvonlisäverotus käytännössä Verkkokoulutus
 • Johdatus taloushallinnon saloihin – maallikon ABC 15.9.2020 Helsinki
 • Kirjanpitäjän peruskurssi 19.–21.8.2020 Helsinki
 • Kirjanpitäjän peruskurssi 23.–25.9.2020 Helsinki
 • Kirjanpitäjän peruskurssi 19.–21.5.2021 Helsinki
 • Maa- ja metsätalouskirjanpidon peruskurssi 21.9.2020 Helsinki
 • Maa- ja metsätalouskirjanpidon jatkokurssi 22.9.2020 Helsinki
 • Palkanlaskenta käytännössä – keskeiset osa-alueet Verkkokoulutus
 • Tilinpäätöksen laatiminen 5.–6.10.2020 Helsinki
 • Tilinpäätöksen laatiminen 23.–22.11.2020 Tampere
 • Yrityksen tuloverotuksen peruskurssi Verkkokoulutus

Lue lisää
koulutus.taloushallintoliitto.fi

KoulutusliiteUusimmat Artikkelit
Katso kaikki