Olisiko asiantuntijatutkinnon aika? Valmistaudu Taloushallintoliiton KLT- ja PHT-valmennuksella!

Taloushallintoalan KLT-tutkinto ja palkkahallinnon PHT-tutkinto ovat erinomainen sijoitus omaan työuraan. Tutkimusten mukaan asiantuntijapätevyys mahdollistaa monipuolisemmat ja haastavammat työtehtävät sekä paremman palkan.
25.8.2021 Ari Rytsy Kuva iStock

KLT- ja PHT-asiantuntijat tunnetaan talous- ja palkkahallinnon huippuosaajina, jotka yllä­pitävät ja kehittävät omaa osaamistaan. ­Molemmat tutkinnot suoritetaan läpäisemällä hyväksytysti päivän kestävä tentti, jossa testataan laajasti kokelaan osaamista.

Tutkintoihin voivat hakea yliopisto- (maisteri tai kandi­daatti), ammattikorkeakoulu- (esim. tradenomi) tai ­merkonomin (taloushallinnon tai laskentatoimen suuntautuminen) tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus monipuolisista talous- ja/tai palkkahallinnon työtehtävistä. Tutkintoon voi myös ­hakea erityisen syyn perusteella, vaikka nämä vaatimukset eivät täyty.

Molemmat tentit ovat haastavia, ja niihin ­kannattaa valmistautua huolellisesti. Itsenäinen ja teoriaa kertaava lukija voi opiskella virallisen tutkintokirjallisuuden ja vanhojen tenttijulkaisujen avulla. Ohjausta ja vertaistukea kaipaavalle Taloushallintoliitto järjestää KLT- ja PHT-valmennuksia, jossa käsitellään perusteellisesti tentin eri aihealueita, tehdään mallitehtäviä ja harjoitellaan oikeaa vastaamis­tekniikkaa.

Tavoitteista totta KLT-valmennuksella

Taloushallinnon KLT-valmennus on toteutettu perinteisesti kuutena lähipäivinä. Tänä vuonna sen rinnalle on tullut uutena vaihtoehtona verkkovalmennus, joka sisältää yhteensä 16 verkko-oppimismoduulia eli yli 25 tuntia ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta. Molemmat valmennusvaihtoehdot ovat tarjolla kattavassa valmennuksen tehopaketissa, joka sisältää sekä lähipäivät että verkkovalmennuksen.

Verkkovalmennukseen kuuluu kaksi ­kysymysklinikkaa, joiden aikana ­osallistujat saavat kouluttajilta vastaamistekniikkaa ja lukusuunnitelmaa koskevia vinkkejä sekä voivat esittää heille kysymyksiä osaamis­sisällöstä. Sähköinen tenttiarkisto on tarjolla verkkovalmennettaville, ­tehopaketin hyödyntäjille sekä myös omana ­itsenäisenä ­valmennuskokonaisuutenaan. ­Sähköiset mate­riaalit (verkko-oppimismoduulit ja tentti­arkisto) ovat käytettävissä aina syksyn tentti­päivään saakka.

– KLT-valmennuksen uudet verkko-ominaisuudet tarjoavat opiskelijoille entistä enemmän vaihtoehtoja tenttiin valmistautumiseen, sanoo Taloushallintoliiton koulutuspäällikkö Päivi Laukkanen.

Taloushallintoliiton KLT-valmennuksessa korostuu vahva työelämäsidonnaisuus. Vaikka opetus tähtää tentin suorittamiseen, saa sieltä hyvät eväät myös jokapäiväiseen tekemiseen ja oman asiantuntijuuden kehit­tämiseen. Kaikilla kouluttajilla on vahva kokemus taloushallintoalan töistä ja niiden edellyttämästä osaamistasosta.

Vahva vastaamistekniikka kartuttaa tenttipisteitä

Vuonna 2016 KLT-tentin suorittanut kirjanpidon johtava asiantuntija Juuli Ahosola on yksi Taloushallintoliiton KLT-valmennuksen kouluttajista. Omat kokemukset tentistä ja siihen valmistautumisesta ovat auttaneet ymmärtämään niitä haasteita, jotka jokaisen opiskelijan on taklattava.

– Omalla kohdallani kolmen vuoden työkokemus tuli täyteen juuri ennen tenttiä. Siihen sisältyi paljon aihealueita, joten ­aivan ensimmäiseksi tein listauksen siitä, ­mihin perehdyn ja mitä jätän opiskelematta. ­Pyrin ylläpitämään säännöllistä lukurytmiä ja käymään asioita läpi pieninä paloina. Tein myös simulaatiomielessä vanhoja tenttejä, Ahosola muistelee.

KLT-valmennuksessa perehdytään muun muassa oikeaan vastaamistekniikkaan, josta on suuri apu todellisessa tenttitilanteessa, missä aikaa on käytettävissä rajallisesti. Erinomaista harjoitusta tarjoavat kaksi erillistä tilinpäätöstehtävää aikaisemmilta vuosilta, joiden painoarvo on noin kolmasosa koko KLT-tentin laskentatoimen osion pisteistä.

Ahosola pitää verkkokoulutuksen joustavuutta erinomaisena lisänä KLT-valmennukseen, joka tosin edellyttää opiskelijalta enemmän tämän päivän työelämässäkin vaadittavaa ­itsensä johtamista. Toisaalta KLT-valmennuksessa keskitytään tiiviisti niihin osa-alueisiin, joista perinteisesti irtoaa eniten pisteitä.

– Mielestäni uudessa KLT-valmennuksessa on paljon positiivisia puolia. Vaikka ­lähipäivät ovat edelleen monelle ­tärkeä ­oppimistapa, tarjoaa verkkokoulutus ­uusia mahdollisuuksia. Siellä esimerkiksi ­seitsemän tunnin koulutuspäivä on helppo pätkiä parin tunnin kokonaisuuksiksi, mikä helpottaa keskittymistä ja uuden omaksumista, summaa Ahosola.

PHT-valmennus uudistuu lähitulevaisuudessa

Taloushallintoliitto tarjoaa palkkahallinnon PHT-tutkinnon suorittamiseen tähtääville koulutuskokonaisuutta, joka helpottaa tenttiin valmistautumista ja vahvistaa osaamista. ­Nykyinen PHT-valmennus tulee uudistumaan vuosien 2021–2022 ­aikana. Taloushallintoliiton koulutusjohtaja Juha Sihvonen ­kertoo, että sen kehitysaskeleet tulevat seuraamaan KLT-valmennuksen viitoittamalla tiellä.

– Tavoitteenamme on tarjota myös PHT-valmennettaville entistä monimuotoisempia oppimistapoja ja tuloksellisempia oppimiskokemuksia. Kun valinnanvaraa on jatkossa enemmän, voi valmennukseen osallistuva entistä tarkemmin määrittää omat tavoitteensa ja keinot niihin pääsemiseksi, hän vinkkaa.

Valmennettaville avataan helpot askeleet valmennukseen netissä tehtävällä maksuttomalla alkukartoituksella, ­jollainen on jo käytössä KLT-valmennuksessa. Sen avulla jokainen voi helposti ja vaivattomasti hahmottaa, millainen valmennus ­sopii parhaiten omiin tarpeisiin ja oppimistyyliin.

Lisätietoa ja opastusta saa myös ottamalla yhteyttä Taloushallintoliiton henkilökohtaiseen opintoneuvontaan.

KLT-tenttiin kuntatalouden suoritusvaihtoehto

Jo yli 40-vuotias KLT on ­perinteikäs asiantuntijapätevyys, jonka ylläpitä­minen kertoo taloushallinnon ajankohtaisten tietosisältöjen hallitsemisesta. Kattava tutkinto on muuttunut vuosien varrella vastaamaan paremmin ajan­mukaisen taloushallinnon osaamisen tarpeita.

Vuonna 2021 KLT-tutkintoa kehitetään jälleen entistä monipuolisemmaksi – KLT-tenttiin tulee nyt ensimmäistä kertaa kuntatalouden suorittamisvaihtoehto. Sen myötä KLT-tutkinnolla voidaan tuoda näkyväksi myös erityisosaaminen kuntia koskevista kirjanpidon kysymyksistä ja lainsäädännöstä.

Talousosaaminen ja sen kehittäminen on elintärkeää niin yrityksille kuin kunnille. Monetra Oy:n toimitusjohtaja ja Taloushallintoliiton hallituksen ­jäsen Päivi Pitkänen näkeekin uudistuksen ­lisäävän KLT-arvoa ja vaikuttavuutta ­taloushallintoalalla.

– Kuntasektorilla on pitkään kaivattu kuntien taloushallintoon liittyvää tutkintoa. Nyt KLT-tutkinto vastaa tarkemmin tähän osaamistarpeeseen, hän toteaa.

Suoritusvaihtoehto on valinnainen. ­Ennen tenttiä jokainen tutkintoon ilmoittautunut valitsee, haluaako hän suorittaa KLT-tutkinnon perinteisen yritystalouden vai kuntatalouden suoritusvaihtoehdon. Pääosin tenttitehtävät ovat samat kaikille tutkinnon suorittajille, mutta kunta­talouden suoritusvaihtoehdossa osa KLT-tentin tehtävistä on korvattu kuntien taloushallintoa käsittelevillä tehtävillä.

Riippumatta valitusta suoritusvaihto­ehdosta tutkinnon suorittaja saa oikeuden käyttää nimitystä KLT. KLT-pätevyyden ylläpitovaatimukset ovat myös ­samat kaikille KLT-asiantuntijoille.

– KLT on arvokas taloushallinnon osaamisen mittari ja tapa tuoda ammattitaito näkyväksi. On hienoa, että sitä ­kehitetään palvelemaan yhä monipuolisemmin koko Suomen taloushallintoalaa, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo.

 

KLT- ja PHT-tutkinnon tärkeät päivämäärät

Lue lisää: koulutus.taloushallintoliitto.fi

Kouluttautuja esittäytyy: Juuli Ahosola

 

Kuka olet ja mitä olet tehnyt urallasi?
Olen Juuli Ahosola ja toimin Tale­nomilla johtavana asiantuntijana. Olen työskennellyt tilitoimistossa kymmenisen vuotta. Olen aloittanut urani ­kirjanpitäjänä ja toiminut asiantuntijatehtävissä jo reilun kuusi vuotta.

Kouluttamisen lisäksi suunnittelen ja toteutan konsultointipalveluita, autan taloushallinnon asiantuntijoita haastavissa kirjanpidon ja verotuksen kysymyksissä sekä autan ja sparraan yrittäjiä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Mikä kouluttamisessa kiinnostaa ja innostaa sinua?
Ehdottomasti motivoivinta on se, kun huomaan ihmisten oppivan uutta. Kouluttamisessa pitää myös joka kerta haastaa itseään kertomaan ja ilmaisemaan asiat mahdollisimman selkeästi ja kuulijakunta huomioiden. ­Itselleni on muodostunut tietty rutiini ja tyyli pitää koulutuksia, mutta suola on se, ettei koskaan voi olla täysin valmis kouluttaja.

Miksi kurssillesi kannattaa osallistua?
Työskentelen päivittäin taloushallinnon asiantuntijoiden kanssa, joten ­itselläni on hyvä kuva ja käsitys käytännön työstä. Pystyn siis koulutuksissa peilaamaan oppeja käytännön työelämään. Olen myös sitä mieltä, että tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, ja haluan välittää tällaisen ilmapiirin ­koulutuksissani.

Minkä asian tai taidon aiot opetella seuraavaksi?
Muutan nyt syksyllä Tukholmaan, joten varmasti ruotsin kielen taitoa pitää vielä parantaa.

KoulutusliiteUusimmat Artikkelit
Katso kaikki