Miksi verkko-opiskelu kannattaa?

Verkkokoulutukset antavat asiantuntijoille hyvät mahdollisuudet ylläpitää ja lisätä omaa ammattiosaamista työn ohessa. Kursseja voi suorittaa itselleen sopivana ajankohtana ja omalle oppimiselle otollisimmassa paikassa.
24.8.2021 Tuomas Lehtonen Kuva iStock

Midpointed Oy:n verkko-­oppimisen ja modernien digi­työtapojen ekspertti ­Kristian Hentulan mukaan verkko-opetuksen hyveeksi on perinteisesti laskettu riippumattomuus paikasta. Jos koulutusta ei järjestetä suorana striiminä, opiskelija voi valita vapaasti myös opiskeluajankohdan.

Verkko-opetuksen haasteena on perinteisesti pidetty vuorovaikutuksen vähäisyyttä. Tämä korostuu tietysti tallennetuissa koulutuksissa. Striimatuissa koulutuksissakin vuorovaikutus voi olla haastavaa, koska kouluttaja ei pysty aistimaan koulutuksen tunnelmaa osallistujien mikroilmeistä ja eleistä.

Verkkopedagogiikan taso ja kouluttajien käytössä olevat digityökalut ovat kuitenkin kehittyneet harppauksin, mikä on parantanut oleellisesti verkkokoulutusten vuorovaikutteisuutta. Paljon on kuitenkin kiinni kouluttajan osaamisesta. Hänen tulee pystyä luomaan koulutukseen leppoisa ja välitön tunnelma.

– Kouluttajan positiivisuus ja rauhallisuus, oikeat työtavat sekä hyvä valmistautuminen vaikuttavat erityisen paljon verkkokoulutuksen onnistumiseen. Muun muassa Teamsiin sisälle rakennetut osallistamiskeinot helpottavat vuorovaikutuksen rakentamista. Suuressakin verkkokoulutuksessa voi aktivoida keskusteluun samanaikaisesti kymmeniä tai satoja ihmisiä ja kyselylomakkeilla voi osallistaa ujompiakin osallistujia. Tällainen ei onnistuisi perinteisessä luokkatilanteessa, Hentula pohtii.

Tutustu koulutustarjontaan: koulutus.taloushallintoliitto.fi/verkossa

Verkkokoulutuksia jo lähes 70

Taloushallintoliitossa verkkokoulutuksia on alettu järjestää vuonna 2014. Koulutuspäällikkö Päivi Laukkasen mukaan muutamien viime vuosien aikana verkko-opintojen ­sisältöihin ja verkko-opetusmetodien ­kehittämiseen on panostettu Taloushallintoliitossa erityisen paljon. Myös koulutuksissa käytettävää teknologiaa on päivitetty.

– Viime vuonna siirryimme käyttämään Discendumin Priima-verkkokoulutusalustaa. Se on käyttöliittymältään aiemmin käytössä ollutta Optimaa selkeämpi ja helppokäyttöisempi, Laukkanen sanoo.

Priimassa on tällä hetkellä lähes 70 koulutusta, jotka käsittelevät pääasiassa kirjan­pitoon, tilinpäätökseen ja verotukseen liittyviä aiheita. Syksyllä on luvassa lisää erityisesti palkkahallinnon koulutustarjontaa. Koulutukset on jaettu perus-, ammatti- ja syventävän tason koulutuksiin. Suurin osa koulutuksista tuottaa KLT- ja PHT-tutkintojen ylläpitopäiviä.

– Kaikkiin koulutuksiin sisältöineen voi ­tutustua verkkosivuillamme. Opiskelun voi aloittaa käytännössä heti ilmoittautumisen jälkeen, ja opinnot voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti, vaikka mökiltä tai lomareissulta käsin. Kurssin suoritusoikeus on voimassa 32 päivää, Laukkanen kertoo.

Opiskelua omaan tahtiin

Verkkokoulutukset koostuvat koulutus­videoista, esitysmateriaaleista sekä avoimista tai monivalintatehtävistä. ­Yksittäisten ­videoiden pituus on 15–60 ­minuuttia, ja ­yhden koulutuksen videomateriaalin kokonais­pituus vaihtelee 2–8 tunnin välillä.

Koulutukset rakentuvat moduuleista, jotka on hyvä suorittaa annetussa järjestyksessä. Seuraavaan moduuliin on mahdollista siirtyä yleensä vasta silloin, kun tietty määrä edellisen osion videoista on katsottu ja tehtävistä suoritettu.

– Verkkokoulutusympäristö ohjaa opiskelijaa automaattisesti eteenpäin. Verkkokoulutuksiin voikin hyvin osallistua perustason IT-taidoilla. Opiskelija näkee koko ajan selvästi, missä kohtaa koulutusta hän on ­menossa. Koulutusten selkeästä rakenteesta olemme saaneet hyvää asiakaspalautetta. Tehtävien oikeat vastaukset ovat nähtävissä perusteluineen heti vastaamisen jälkeen. Reaaliaikainen palaute tehostaa oppimista. Kun koulutuksen on suorittanut loppuun, voi tulostaa itselleen todistuksen, Laukkanen kertoo.

Laukkasen mukaan Taloushallintoliiton vahva substanssiosaaminen ja alan parhaista asiantuntijoista koostuva kouluttaja­verkosto näkyvät verkkokoulutusten moni­puolisuudessa ja laadussa. Verkkokoulutusten avulla liitto voi vastata nopeasti alan ammattilaisten muuttuviin koulutustarpeisiin.

–Verkkokoulutukset tarjoavat meille ­kanavan reagoida nopeasti alan tietotarpeiden muutoksiin ja tarjota täsmäkoulutuksia valtakunnallisesti, Laukkanen toteaa.

Verkkokoulutukset keränneet kiitosta

Taloushallintoliiton verkkokoulutukset ovat keränneet runsaasti kiitosta. Verkkokoulutusten opiskelijoilta saama keskiarvo on 4,23 (asteikko 1–5). Osallistujat ovat kiitelleet palautteissaan erityisesti hyvin suunniteltuja ja järkevästi rajattuja koulutuskokonaisuuksia, kouluttajien asiantuntemusta ja selkeyttä sekä käytännönläheisiä esimerkkejä ja tehtäviä.

KoulutusliiteUusimmat Artikkelit
Katso kaikki