CTA Paikka
CTA Paikka

Marja-Liisa Ylitalo ja Satu Saarimaa: Työssä erikoistumista ja monipuolista osaamista

26.8.2021 Vesa Ville Mattila Kuva iStock

Suomen Kuntaliitto ry:n Elinvoima ja talous -yksikön kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalon ensimmäinen ­työkokemus kuntatalouden puolella oli kirjan­pitäjän pesti. Sittemmin hän on toiminut myös kuntatalouden tilintarkastajana ja ­sisäisenä tarkastajana sekä kouluttajana.

Ylitalon mukaan kuntapuolella täytyy hallita isoja kokonaisuuksia. Esimerkiksi kirjanpitäjät eivät enää ole kirjausautomaatteja.

– Kuntatalous vaatii automatisoidun ­talousraportoinnin osaamista, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusten ja lausuntojen seuraamista sekä rahoitus­perusteiden ymmärtämistä.

– On myös tunnettava kuntia koskeva erityislainsäädäntö, johon kuuluvat muun muassa kunta-, julkisuus- ja tietosuojalait.

Osallistumalla opit ja verkostoidut

Kuntatalouden tietojen ja taitojen ylläpitä­miseksi Ylitalo kehottaa kouluttautumaan ja seuraamaan säännöllisesti Suomen ­Kuntaliiton verkkoviestintää – mutta myös verkostoitumaan. Tulevaan voi varautua ja vaikuttaa pyrkimällä osallistumaan lain­valmistelutyöryhmien toimintaan.

– Kokemukseni mukaan parasta oman osaamisen kehittämistä koulutuksen ohella on osallistua alan toiminnan kehittämiseen. Erikoistumisen myötä myös monet verkostot avautuvat.

Yhdeksi suurimmaksi ­lähitulevaisuuden haasteeksi Ylitalo nostaa mahdollisen ­Sote-uudistuksen seurannaisvaikutuksineen. Kävipä soten suhteen niin tai näin, kuntatalouden ammattilaiset joka tapauksessa tarvitsevat entistä enemmän kykyä analysoida ja raportoida tietoa kuntapäättäjille.

– Mitä taloudenpidosta saatava tieto tarkoittaa käytännössä, kuinka se voi tukea kunnan päätöksentekoa?

Tulevaisuutta tekemässä

Pitkän linjan kirjanpitäjä ja ­taloushallinnon moniosaaja Satu Saarimaa perusti yrityksensä 10 vuotta sitten.

Tulevaisuuden Tilitoimistossaan (Tulevaisuus Oy) Saarimaa on sähköistänyt taloushallinnon rutiineja. Äskettäin yritys otti käyttöön WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän ja Saarimaa aloitti opinnot tarjotakseen jatkossa uudenlaista tilitoimistopalvelua.

Saarimaan jo läpikäymään koulutuspolkuun mahtuu monenmoista.

– Valmistuttuani laskentamerkonomiksi syvensin täydennyskoulutuksessa kirjanpidon osaamistani.

– Ajantasakoulutusten lisäksi mielestäni kannattaa vähintään 10 vuoden ­välein suorittaa jokin suurempi opiskelukokonaisuus. Minulle sellaisia etappeja ovat olleet KLT-tutkinto, talouspäällikön tutkinto, myynnin ammattitutkinto ja Business Advisor -erikoisammattitutkinto.

Yritysneuvontaa psykofyysistä kokonaisuutta unohtamatta

Pitkäkestoista koulutusta Saarimaa kutsuu positiiviseksi pakotteeksi. Hän ei opiskele vain oppimisen ilosta, vaan parantaakseen palveluaan.

– Tulevaisuudessa menestyvän tilitoimiston pitää pystyä palvelemaan asiak­kaitaan entistä monipuolisemmin  ja ­syvällisemmin.

– Esimerkiksi yritysneuvoja tarkastelee asiakkaan lukuja sekä yleisten kannat­tavuusmittareiden että toimialavertailujen avulla. Hän auttaa yrittäjää ymmärtämään liiketoimintansa kustannusrakennetta, hahmottamaan parannuskohteita ja saavuttamaan toivottuja tavoitteita.

Saarimaa muistuttaa myös, että pk-yrittäjä on asiakkaana psykofyysinen kokonaisuus. Koska yrittäjän ja ­yrityksen symbioosi on vahva, taloushallintoalan ammattilaisten kannattaa vahvistaa kummankin hyvää tuloskuntoa.

 

Koulutusinfo

Verkkokoulutuksia:

Verkkotallenteita:

Koulutusohjelmia:

  • Kuntatalouden asiantuntijaohjelma
  • Julkisen talouden erikoistumisohjelma

Lue lisää: koulutus.taloushallintoliitto.fi/julkistalous

 

Kouluttaja esittäytyy: Marja-Liisa Ylitalo

Kuka olet ja mitä teet?
Toimin Suomen Kuntaliitto ry:n Elinvoima ja talous -yksikössä kehittämispäällikkönä. Vastuualueeseeni kuuluvat talouden ohjaus, tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Toimin myös kuntatalouden kouluttajana.

Mikä kouluttamisessa kiinnostaa ja innostaa sinua?
Kouluttajana keskityn itselleni tärkeisiin aiheita. Parasta kouluttamisessa on kuitenkin vuorovaikutus osallistujien kanssa. On opettavaista ja avartavaa kuulla teoreettisten asioiden soveltamisesta käytännössä.

Miksi omaan alaasi kannattaa kouluttautua?
Kuntatalous kehittyy koko ajan. Uusiin asioihin tutustuminen on tehokas tapa irrottaa jämähtäneet ajatukset, rikkoa rutiinit ja kehittyä urallaan.

Millaiseen koulutukseen haluaisit itse osallistua?
Arvostan mukaansa tempaavaa kouluttajaa, joka osaa ottaa uuden näkö­kulman tylsiinkin asioihin. Olen ­oppinut pitämään ryhmätöistä, joissa joutuu haastamaan sekä omia että ­muiden ajatuksia. Minusta on myös mukavaa, jos koulutuksen myötä voi verkostoitua.

KoulutusliiteUusimmat Artikkelit
Katso kaikki