CTA Paikka
CTA Paikka

Taloushallintoliitto tarjoaa kehittämispalveluja myös julkiselle sektorille

Taloushallintoliitto on perinteisesti palvellut yksityissektorilla toimivia tilitoimistoyrityksiä. Kuntasektorilla tapahtuneiden muutosten myötä liiton tarjoamat palvelut ovat alkaneet kiinnostaa myös julkisen sektorin toimijoita. Millaisia kehitystarpeita julkisella sektorilla on, ja miten organisaatiot näkevät liiton kanssa tehtävän yhteistyön?
25.8.2020 Tuomas I. Lehtonen iStock iStock

Taloushallintoliiton julkishallinnon talouskoulutukset ovat suunnattuja niin tilitoimistoissa, palvelukeskuksissa kuin kunnissa työskenteleville talouden asiantuntijoille. Tutustu Taloushallintoliiton laajaan julkishallinnon koulutustarjontaan.

Näitä asioita kysyimme:

  1. Millaisia henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen liittyviä tarpeita organisaatiollanne on?
  2. Millaista henkilöstön koulutus- ja kehitysyhteistyötä teette Taloushallintoliiton kanssa?
  3. Mitä hyötyjä liiton kanssa tehtävä yhteistyö tuo teille? Miten toivoisit yhteistyön kehittyvän jatkossa?

Talousasiantuntija Jonna Ranne, Sarastia Oy

Taloushallintoliiton koulutukset tarjoavat kustannustehokkaan tavan lisätä henkilöstön osaamista, Sarastia Oy:n talousasiantuntija Jonna Ranne kertoo.

1. Lainsäädännön muutokset edellyttävät osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Viime aikoina esimerkiksi kuntalain muutokset sekä kriisikuntamittarien ja tulorekisterin käyttöönotto ovat lisänneet koulutustarvetta. Digitalisaatio edellyttää uusien IT-taitojen ja kustannustehokkaampien työtapojen opettelua.

Kun rutiinit automatisoituvat, työ kehittyy konsultoinnin suuntaan. Asiakkaiden tukeminen vaatii aiempaa syvällisempiä talous- ja palkkahallinnon taitoja sekä tiettyjen osa-alueiden erikoisosaamista.

Juuri nyt koulutustarpeemme kohdistuvat kesällä käyttöön otettuun talous- ja henkilöstöhallinnon Sarastia 365 -järjestelmäkokonaisuuteen sekä ensi vuonna käyttöön otettavaan tietohuollon Kuntatieto-ohjelmistoon. Valtiovarainministeriön lanseeraaman Kuntatieto-ohjelmiston avulla kuntien taloustieto saadaan yhtenäiseen ja helposti analysoitavaan sekä vertailtavaan muotoon.

2. Työntekijämme ovat osallistuneet muutamaan Taloushallintoliiton vakiomuotoiseen koulutukseen. Tämän lisäksi työntekijöitämme osallistuu vuosittain Tili-instituuttisäätiön järjestämiin KLT- ja PHT-tentteihin.

Kesäkuussa alkoi vuoden mittainen, liiton meille räätälöimä ja monimuotokoulutuksena toteutettava kuntatalouden asiantuntija -koulutusohjelma. Sen tavoitteena on kehittää työntekijöidemme konsultointiosaamista. Koulutukseen osallistuu 20 työntekijäämme. Syksyllä liitto järjestää meille räätälöidyn arvonlisäverotuksen lyhytkoulutuksen.

3. Taloushallintoliiton koulutukset tarjoavat kustannustehokkaan tavan lisätä henkilöstön osaamista. Olemme saaneet liitolta erittäin tärkeää apua myös tulorekisteriin liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.
Toivoisimme, että liitto osallistuisi tulevaisuudessa vielä enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja antaisi ennakkoarvioita yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksesta kuntasektorin toimintaan.

Kun rutiinit automatisoituvat, työ kehittyy konsultoinnin suuntaan.

Sarastia Oy

  • Noin 250 kunnan, kuntayhtymän ja kuntaomisteisen osakeyhtiön omistama henkilöstö-palveluyritys.
  • Aloittanut toimintansa KuntaPron ja Kunnan Taitoan fuusioituessa 2019.
    Työntekijöitä noin 1 000, joista palkka- ja taloushallinnon asiantuntijoita yli 600. Tarjoaa myös sijais- ja rekrytointipalveluja sote- ja opetusalalle.
  • KuntaPro liittyi Taloushallintoliiton jäseneksi ensimmäisenä julkisomisteisena organisaationa vuonna 2018. Fuusion myötä Sarastia liittyi liiton jäseneksi.

Toimitusjohtaja Satu Keskitalo-Makkonen, Monetra Pohjois-Savo Oy

Taloushallintoliiton koulutukset antavat meille hyvät mahdollisuudet kehittää henkilöstömme osaamista, Monetra Pohjois-Savon toimitusjohtaja Satu Keskitalo-Makkonen toteaa.

1. Kehittämistyömme keskiössä ovat täysdigitaalisen talous- ja palkkahallinnon palvelut sekä henkilöstömme asiantuntijuuden syventäminen. Luomme parhaillaan koko konsernin läpäiseviä koulutus- ja oppimispolkuja, joista työntekijämme voivat valita itselleen mieleisimmät.

Kehittämispolut keskittyvät erityisesti järjestelmä-, robotisaatio- ja digitalisaatio-osaamiseen sekä talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijuuden vahvistamiseen. Työntekijämme voivat kehittää omaa osaamistaan projektipäällikkö-, asiantuntija- tai konsulttityön suuntaan. Toisaalta pyrimme myös kehittämään työntekijöidemme kokonaisvaltaista osaamista.

2. Taloushallintoliitto tekee parhaillaan talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöitämme koskevaa osaamiskartoitusta. Kartoituksen avulla voimme tarkastella työntekijöidemme osaamista sekä yksilöllistä kehittymishalukkuutta ja verrata niitä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tulosten pohjalta kehitämme koulutus- ja oppimispolkujamme sekä tarjoamme työntekijöillemme heidän toiveitaan vastaavia koulutuksia. Kehittämisen tueksi otamme käyttöömme HR-järjestelmäämme liitettävän koulutuksenhallinnan työkalun.

Olemme hyödyntäneet myös liiton julkisen sektorin talous- ja palkkahallintokoulutuksia, ja vuosittain joukko työntekijöitämme osallistuu KLT- ja PHT-tentteihin. Maksamme sertifiointikoulutuksiin osallistumisen. Opiskeluun on mahdollista käyttää työaikaa ja opiskelun tukena ovat Monetran sisäiset verkossa toimivat opintopiirit.

3. Liitto on meille tärkeä kumppani, jonka kanssa on ollut helppo tehdä yhteistyötä. Koulutukset antavat meille hyvät mahdollisuudet kehittää henkilöstömme osaamista. Erityisesti lainsäädäntöön, esimerkiksi tulorekisteriin ja työaikalainsäädännön muutoksiin, liittyvät koulutukset ovat tärkeitä. Uskon yhteistyön jatkossa vielä syvenevän.

Toivon, että liiton julkiselle puolelle suunnattu koulutustarjonta laajenee ja koulutuksiin olisi mahdollista osallistua entistä enemmän myös etänä.

Erityisesti lainsäädäntöön, esimerkiksi tulorekisteriin ja työaikalainsäädännön muutoksiin, liittyvät koulutukset ovat tärkeitä.

Monetra Oy -konserni

• Perustettu Oulussa vuonna 2012. Konsernirakenne vuonna 2018.
• Nykyisin omistaja-asiakkaita ovat mm. Oulun, Kuopion, Tampereen ja Jyväskylän kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä. Toiminta-alueena lähes koko Suomi.
• Tarjoaa kuntatoimijoille talous-, henkilöstö- ja palkkahallinnon lisäksi tulkkaus- ja käännöspalveluita sekä hankinta-, rekrytointi-, painatus- sekä asiakirja- ja tietosuojapalveluita.
• Noin 900 työntekijää, joista reilu puolet työskentelee palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon työtehtävissä.
• Taloushallintoliiton jäsenenä noin kolme vuotta.

Muut Taloushallintoliiton julkisen sektorin auktorisoidut jäsenet

Helsingin kaupungin Taloushallintapalveluliikelaitos (Talpa)

Vuonna 2009 perustettu Talpa tuottaa Helsingin toimialoille ja liikelaitoksille sekä osalle kaupungin osakeyhtiöistä talous- ja palkkahallinnon palveluja sekä tukee kaupungin johtoa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)

Palkeet tarjoaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita valtion toimielimille. Vuonna 2010 perustettu palvelukeskus toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa. Sen hallinnollinen päätoimipaikka on Joensuussa.

Kouluttaja esittäytyy – Karri Nieminen

Kuka sinä olet ja mitä olet urallasi tehnyt?

Olen kauppatieteiden maisteri ja LL.M kansainvälisen verotuksen puolelta. Työskentelen tällä hetkellä veroasiantuntijana verotus- ja laskentatehtävien parissa.

Miksi olet lähtenyt kouluttajaksi?

Alun perin minua on varmaan pyydetty kouluttamaan. Vuorovaikutuksen takia koen kouluttamisen todella antoisana, ja jaan mielelläni omaa asiantuntemustani muille. Koulutuksissa saa myös vastata haastaviin kysymyksiin, ja se on yksi kouluttamisen
parhaista puolista.

Miksi kouluttautuminen kannattaa?

Tällä alalla ei voi levätä laakereillaan, koska uutta tietoa ja tulkintoja tulee koko ajan. Kaikki tehdyt toimenpiteet, laskelmat ja valinnat pitää pystyä perustelemaan tarkasti varsinkin, jos niihin kohdistuu tai voi kohdistua jälkikäteistarkastelua. Muun muassa tämän vuoksi jatkuva opiskelu on erityisen tärkeää.

Mitkä ovat olleet urasi kokokohtia?

Minulle oli suuri luottamuksenosoitus, kun minut valittiin Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtajaksi 2006. Lisäksi olen todella ylpeä itsestäni, että sain suoritettua LL.M.-tutkinnon Wienin yliopistossa näin selkeästi aikuisiällä. Olin aina ajatellut, että en saa koskaan aikaiseksi väitöskirjaa, mutta toisin kävi.
Ja kyllähän veroasiantuntijalle tietysti ammatillisia huippuhetkiä on, kun onnistuu voittamaan KHO:ssa keissin, jolla on iso periaatteellinen ja taloudellinen merkitys asiakkaalle ja lisäksi johtaa muutoksiin verohallinnon
ohjeistuksissa.

 

KoulutusliiteUusimmat Artikkelit
Katso kaikki