Yhden luukun periaate kansalaisille ja yrityksille

10.8.2015
Maria Nikkilä

Digitalisaatio on uuden hallitusohjelman läpileikkaava teema. Hallitusohjelma linjaa, että ­toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että julkisen hallinnon palvelut kootaan yhdelle digitaaliselle luukulle. Tätä luukkua rakennetaan kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmassa.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri koostuu paitsi kansalaisen ja yrityksen palvelunäkymästä, myös tiedonsiirtokanava palveluväylästä, tunnistamisen mallista sekä roolien ja valtuutusten hallinnan palvelusta. Palvelunäkymiin liittyen toteutetaan kansallinen ratkaisu julkisten palveluiden palvelutietojen hallintaan (palvelutietovaranto) sekä sähköinen postilaatikko kansalaisten ja yritysten käyttöön.

Kansalaiselle näkyvin tuotos kansallisesta palveluarkkitehtuurista on oma henkilökohtainen palvelusivu. Suomi.fi-portaalin uudistustyössä syntyy paitsi julkisen hallinnon palvelut yhteen kokoava tiedonhakuportaali, myös henkilökohtainen näkymä omiin tietoihin ja valittuihin sähköisiin palveluihin.

Uuteen Suomi.fi-palveluun tunnistaudutaan vahvasti, eli esimerkiksi pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteella. Näkymässä esitetään henkilön omat tiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, kiinteistöt, ajoneuvot ja tiedot henkilön omistamista yrityksistä. Omalle sivulleen voi koota haluamansa sähköiset asiointipalvelut, joihin voi siirtyä kertakirjautumisella. ­Henkilökohtaista näkymää voi täydentää halutessaan myös yksityisten yritysten palveluilla, kuten esimerkiksi vakuutuksiin, puhelinliittymiin tai sähkösopimuksiin liittyvillä tiedoilla.

Palvelunäkymä on käyttäjän muokattavissa, ja sen suunnittelutyössä panostetaan erityisesti käytettävyyteen ja esteettömyyteen. Palvelunäkymän yhteyteen tulee kansalaisen sähköinen postilaatikko, johon viranomaiset voivat lähettää viestejä. Palvelussa voi lähettää myös muistutuksia tai herätteitä tulevista tapahtumista, kuten esimerkiksi erääntyvästä autoverosta. Uuden Suomi.fi-palvelun kansalaisen kokeiluversio julkaistaan vuoden 2015 lopulla, ja ensimmäinen täysimittainen versio valmistuu syksyllä 2016.

Palvelunäkymän kautta on käytettävissä kansalaisille sähköisen puolesta asioinnin palvelut. Valtuuttamalla toisen henkilön asioimaan omasta puolestaan mahdollistetaan sähköinen asiointi esimerkiksi vanhemmalle alaikäisen lapsen puolesta tai aikuiselle lapselle ikääntyneen vanhemman puolesta.

Tulevaan Suomi.fi-palveluun sisältyy myös yrityksen näkymä, joka perustuu Yritys-Suomi.fi­ ja Oma Yritys-Suomi.fi -palveluihin. Oma Yritys-Suomessa voi helposti ja joustavasti hoitaa monia yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyviä asioita. Asiat hoituvat samassa osoitteessa ja samalla kirjautumisella vain vaihtamalla roolia kansalaisesta ja yrittäjäksi. Roolien hallinnan avulla henkilö voi myös asioida sähköisesti yrityksen hänelle antamassa roolissa ja hoitaa näin yrityksen asioita.

Yksi palveluarkkitehtuurin kaikkia komponentteja hyödyntävä kokonaisuus on Kansallinen tulorekisteri. Palkkojen, etuuksien ja eläkkeiden maksajat raportoivat tällä hetkellä maksetuista tuloeristä useille eri tahoille. Työnantajan eri tahoille ilmoittamat tulotiedot sisältävät päällekkäisyyksiä ja tiedot varastoidaan useisiin erillisiin tietovarastoihin. Tulorekisterissä digitalisoidaan tulotietojen ilmoittamisen ja käytön prosessi niin, että palvelu otetaan käyttöön vuosina 2019–2020.

Lue lisää ohjelmasta

www.esuomi.fi, vm.fi/palveluarkkitehtuuri, Twitter @vm_kapa

Katso video palvelunäkymästä YouTubesta hakusanalla kansallinen palveluarkkitehtuuri

Maria Nikkilä

ohjelmapäällikkö

valtiovarainministeriö

VieraskynäUusimmat Artikkelit
Katso kaikki