Verotuksen optimointi ja laskennan automaatio

18.10.2017
Jari Österman Bronex Oy

Käsitteet vero-optimointi tai verosuunnittelu saavat ihmisissä aikaiseksi monenlaista värinää. Kyse on tietysti laajojen ja vaikeiden asiakokonaisuuksien ymmärtämisestä. Jokainen asianomainen näkee asian omasta näkökulmastaan, mutta kokonaisuuden ymmärtäminen jää usein vajavaiseksi.

Verotus on pelkkää matematiikkaa, jota voidaan hallita. Osatekijöitä on toki paljon ja laskenta sinänsä haastavaa. Veropykälien ymmärtäminen ja ohjelmoinnissa niiden muuttaminen yhtälömuotoon, niin että ne pysyisivät toimimaan virheettömästi kokonaisuuden kanssa, on jo pieni ihme, mutta kaiken viisauden alku.

Olen saanut seurata työparini ilmiömäistä kykyä muuttaa veropykälät bittimuotoon. Vuoden 1993 pääomaverouudistuksen innoittamina lähdimme nuorina miehinä tähän tehtävään. Meiltä kysyttiin usein, miten olimme moiseen hankkeeseen ryhtyneet? Pilke silmäkulmassa vastauksemme oli: kova luotto itseemme ja realiteettitajun täydellinen puuttuminen.

Kehitystyö on kuin vuoristossa patikoimista. Pitkän ja uuvuttavan laaksossa rämpimisjakson jälkeen pääsimme vuoren huipulle  se tunne kun näet kauas ja selkeästi! Nykyiset tietokoneet kykenevät laskemaan tuhansia vaihtoehtoja etsien toivottuja optimiratkaisuja. Vaihtoehdot voidaan nähdä jopa pintoina yksittäisten pisteiden sijaan.

Ennen verouudistusta yhtiön ei ollut järkevää näyttää tulosta. Nyt se sen sijaan oli kannattavaa. Yhtiön nettovarallisuus, tai sen puute, alkoi vaikuttaa yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen. Piti alkaa ajatella yhtiötä ja yrittäjää yhtenä kokonaisuutena.

Yrittäjän kannalta olisi tärkeintä hahmottaa mitä maksaa ja mitä rahalla saadaan. Yksinkertainen kysymys on, kuinka yrittäjän tulisi tulouttaa kokonaisuudessa yhtiöstä tarvittavat varat? Tarvitaan tietotekniikkaa avuksi laskemaan lukuisia vaihtoehtoja, jotta asiat avautuisivat ja niitä voitaisiin hallita. Ilman apuohjelmaa kokonaisuuden hallinta on raskasta ja vaivalloista, miltei mahdotonta.

Sorrummeko liian usein olettamuksiin ja uskomuksiin laskemisen sijaan? Luultavasti, ja tästä syystä palvelua ei usein myöskään haluta tarjota omille asiakkaille  ainakaan maksusta. Laskun tästä laiminlyönnistä maksaa valitettavasti aina asiakas.

Mitä on yrittäjäkokonaisuuden optimointi ja mitä sillä halutaan saavuttaa? Jokainen yrittäjä katsoo asiaa omista lähtökohdistaan ja mahdollisuuksistaan. Tavoitteena on tulouttaa tarvittava toimeentulo ja samalla harjoittaa mahdollisimman kannattavaa yritystoimintaa. Verotuksen suomia mahdollisuuksia ei tule kuitenkaan jättää käyttämättä. Se, onko yrittäjän toiminta isoa vai pientä, ei vapauta vastuusta tehdä asiat järkevästi.

Tarkastellaan asiaa yrittäjän henkilökohtaisen toimeentulon kautta. Paljonko tarvitaan tuloja toimeentulon kattamiseksi ja kuinka asiassa halutaan edetä? Ollaanko valmiita hetkellisesti tinkimään toimeentulosta, jotta yhtiön tulos ja nettovarallisuus saataisiin mahdollisimman hyväksi? Vai onko tarve aina tulouttaa kaikki mahdolliset varat yhtiöstä ulos osakkaille, jolloin verojakin joutuu maksamaan reilummin? Elämäntilanteet, tavat ja mahdollisuudet vaihtelevat.

Haluaako yrittäjä ajatella pitkäjänteisesti vai ei, on tietoinen päätös. Meidän ammattilaisten tulisi auttaa yrittäjää tekemään päätökset toimintamallistaan ja toteuttamaan ne parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lopputuloksena olisi yhtiön ja osakkaan kannalta aina  edullisin vaihtoehto. Suomessa on iso joukko kirjanpitäjiä, jotka asian jo ovat sisäistäneen ja ovat osanneet hyödyntää tätä omassa palveluvalikoimassaan.

Ymmärrän, että tällaisen palvelukokonaisuuden tarjoaminen on tuskallista ja kannattamatonta laskea käsin, mutta yrittäjän kannalta olisi niin tärkeä saada palvelu omalta kirjanpitäjältään. Yrittäjälle on suuri pettymys tajuta, ettei hänelle ole koskaan edes tarjottu palvelua.

VieraskynäUusimmat Artikkelit
Katso kaikki