CTA Paikka
CTA Paikka

Nyt on taloushallinnon ekosysteemien aika!

19.10.2016
Fredrik Jansson

Digitalisaatio-sana herättää meissä kaikissa erilaisia kysymyksiä. Mitä se juuri meille tarkoittaa? Miten voimme valmistautua? Voimmeko hyötyä? Monessa organisaatiossa tiedetään varmuudella vain, että jonkun olisi tehtävä jotakin – ja vielä pahempaa, jos jotkut muut jo tekevät!

Alat, jossa tuotteen ja palvelukanavan digitalisointi on ollut helppoa, ovat jo muuttuneet. Spotify, Momondo ja verkkokaupat ovat vallanneet alaa. Välittäjinä ja fyysisinä kauppiaina toimineet organisaatiot ovat ottaneet takkiin. Muillakin aloilla on nähtävissä, että kaikki asiakkaan tarpeeseen tai kustannustietoisuuteen nähden pientä lisäarvoa tuottava tekeminen tulee häipymään.

Taloushallinnon alalla automaatio on edennyt hyvin isojen yritysten ERP-ratkaisujen myötä. Tilitoimistopuolellakin ohjelmistotoimittajat ovat tuotteissaan siirtyneet pilvipohjaisiin ratkaisuihin, joissa tarjotaan myös tilitoimistojen asiakkaille vähintään selainpohjaisia liittymiä ja asiointikanavia.

Taloushallintoa lähellä olevaa finanssialaa myllertävät tällä hetkellä PSD2 ja blockchain. PSD2-direktiivi avaa rajapinnat tileistä asiakkaan halusta kolmansien osapuolien palveluille. Tulemme siis näkemään pankkitilejä hyödyntäviä palveluita muidenkin kuin pankkien toteuttamina ja vieläpä monipankillisina. Blockchainin (eli kryptovaluuttojen alla pyörivän lohkoketjuteknologian) ennustetaan tuovan vielä isompia muutoksia kuin internet on tuonut tullessaan.

Kun tähän lisätään globaali kilpailu ja muiden toimijoiden siirtyminen pankkiliiketoiminnan alueelle (esim. Bank Norwegian) ei ole mikään ihme, että uusien liiketoimintamallien etsintä käy kuumana. Uutta haetaan start-up-kiihdyttämöistä ja ennen kaikkea ekosysteemeistä.

Ekosysteemissä on kysymys usean eri toimijan ryhmittäytymisestä palveltavan kohteen ympärille niin, että tuloksena syntyy parempaa palvelua kuin aikaisemmin. Palvelun on lisäksi oltava saatavilla silloin kuin asiakas sitä haluaa – tai jo ennen kuin hän ymmärtää sitä haluta.

Yksi ekosysteemin edellytys on datan liikkuvuus ja eri toimijoiden välisten järjestelmien integroitavuus. Ilman näitä tekijöitä palveluita ei pystytä tuottamaan ekosysteemimäisesti, vaikka liiketoimintaintressi osapuolten välillä löytyisikin. Datan liikkuvuus ja integraatio taas vaatii yhteisiä standardeja.

Taloushallintoliiton vetämässä TALTIO-hankkeessa pureudutaan juuri näihin ekosysteemien edellytyksiin. Luodaan yhtenäistä standardia talousdatan tallentamiseen, esittämiseen ja siirtämiseen. Konkreettisia esimerkkejä ovat kuittidatan kerääminen rakenteisena, isännöitsijätodistuksen taltioformaatti, taltiorajapinta-määritykset tietojen siirtoon eri järjestelmien välillä ja taltioformaatin hyödyntäminen datan tallentamisessa.

Hankkeessa mietitään myös, miten ja mitä uutta palvelua taloushallinnon ja tilitoimistojen saralla voidaan tarjota. Hankeen myötä näyttäisi syntyvän myös ekosysteemikokeiluita, joista varmasti vielä tullaan kuulemaan lisää.

Tulevaisuudessa verkostoituneet palvelutuottamisen mallit korostuvat myös taloushallinnon alla. Asiakkaat haluavat palvelukokonaisuuksia, joita on helppo käyttää ja tarpeen tuleen myös vaihtaa tai muuttaa.

Elämme keskellä isoa murrosta – edellytykset ja kiinnostus tehdä yhteistyötä yli toimialarajojen ovat suuremmat kuin koskaan. Nyt on taloushallinnon ja lähellä olevien toimijoiden ekosysteemien aika.

VieraskynäUusimmat Artikkelit
Katso kaikki