Historiatiedon muuttajasta muutosagentiksi

18.5.2016
Hanna-Leena Hemming

Taloushallinto on yksi aloista, joita digitalisaatio muuttaa voimakkaasti. Digitalisaation myötä eilisen asiantuntijatyö muuttuu huomisen rutiiniksi, joka voidaan automatisoida. Käsinkirjatuista tilikirjoista on tultu pitkä tie nykyisiin taloushallinnon automaatiojärjestelmiin, jotka tuottavat reaaliaikaista tietoa osana organisaatioiden toiminnanohjausta.

Koneet ovat asettuneet pysyvästi korvaamaan osan talousosaajien työstä. Tämä on johtanut suureen osaamistarpeen murrokseen sekä muutokseen myös alan doktriinissa ja ajattelussa. Nyt alan asiantuntijoilta vaaditaan perustalousosaamisen lisäksi myös strategista ymmärrystä, liiketoimintaosaamista ja ongelmanratkaisukykyä. Ja tuskinpa taloushallinnon digitalisoituminen vielä on nähty. Ehkä ollaan vasta hyvässä alussa.

Accountorin Suomen maajohtaja on kirjoittanut, että tulevaisuudessa taloushallinnon ammattilainen ei ole enää vain kirjanpitäjä tai palkanlaskija vaan monipuolinen konsultti­mainen osaaja, joka osaa jalostaa lukuja ja numeroita yritysten ja organisaatioiden erilaisiin tarpeisiin. Taloushallinnossa tieto ei sinällään ole enää ylintä valtaa, vaan kyky sen jalostamiseen liiketoimintaa tukevaksi ja kehittäväksi on.

Laskentatoimen opetuksessa ja hyödyntämisessä on viimeisten kymmenen vuoden aikana korostunut asiakasnäkökulma ja kustannusten hallinta. Kun kaikilla on käytössään samantyyppiset sähköiset taloushallintaratkaisut ja valtava tieto­määrä, on etulyöntiasema sillä, joka osaa analysoida tieto­massaa parhaiten ja käyttää tietoa tulevaisuudennäkymien ennustamiseen.

Taloushallinnon osaajissa parasta valuuttaa tulevat olemaan osaajat, jotka hallitsevat sähköiset ratkaisut ja nostavat keskiöön liiketoiminnan kehittämisen. Rutiininomaiset taloushallintotehtävät jäävät vähemmistöön, ja tarjolla on yhä enemmän erityisosaamista vaativia tehtäviä.

Parhaiten menestyvät yritykset, jotka ymmärtävät yrityksen arvoketjun laajuuden. Huippuja tulee niistä, jotka oivaltavat, ettei taloushallinto (eikä myynti, markkinointi tai HR) ole vain tukitoiminto tulosyksiköille, vaan yrityksen ydintoiminto. Nämä kaikki ydintoiminnot pystyvät tuottamaan yritykselle ylivertaista tietoa ja ennusteita taloudesta, kilpailijoista, markkinoista, toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista.

Analyyttisten ja ennakoivien taloushallinnon diginatiivien merkitys ja rooli kasvavat yrityksissä. Jo tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa koulutetaan enemmän laskentatoimen ammattilaisia kuin koskaan aiemmin ja määrä on ollut kasvussa – samoin kuin heidän kysyntänsä yrityksissä.

Onkin puhuttu siitä, että taloushallintopalvelujen järjestäjät ovat niin sanottuja KIBS-yrityksiä (Knowledge Intensive Business Services), joilla tarkoitetaan osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluita. Vaikka termi sinänsä on jo vanha, on sillä alkanut olla enemmän merkitystä viimeisen vajaan 10 vuoden aikana.

Taloushallinnon ammattilaiset ovat muuttuneet historiatiedon tuottajasta ongelmanratkaisukykyisiksi liiketoimintaosaajiksi, joilla on strategista ymmärrystä toimia yritysjohdon neuvonantajina ja muutosagentteina.

VieraskynäUusimmat Artikkelit
Katso kaikki