Arvot ja hyveet

19.10.2016
Jaakko Heinimäki
Jaakko Heinimäki

Arvoista puhuminen, varsinkin yrityksen arvoista puhuminen, saattaa toisinaan olla melkoisen abstraktia puuhaa. Sitä paitsi joskus yrityksen esitteissä ja verkkosivuilla mainitut arvot eivät kerro toiminnan moraalisesta tai eettisestä arvopohjasta mitään. 

Esimerkkinä vaikkapa edelläkävijyys. Tiedän useammankin yrityksen, joka on määritellyt arvokseen edelläkävijyyden.

Edelläkävijyys ei kerro yrityksen arvoista muuta kuin että ärsyttää olla toisena, tekisi mieli olla ensimmäisenä. Moraalisesti edelläkävijyys on neutraali arvo. Siinä, että pääsee ensimmäisten joukossa helvettiin, ei ole mitään tavoittelemisen arvoista.

Toisaalta myös rohkeus on moraalisesti neutraalia. Rohkeus voi asettua yhtä lailla hyvän kuin pahankin palvelukseen. Rosvo voi toimissaan osoittaa ihailtavaa rohkeutta, mutta rohkeus ei tee hänestä parempaa ihmistä. Hyvän roiston se voi hänestä tehdä. Sen sijaan se, joka pyrkii rohkeasti oikeudenmukaisuuteen ja hyvään, pääsee ehkä juuri rohkeutensa ansiosta päämääräänsä paremmin kuin se, joka arastelee suotta.

Rohkeus on yksi niistä neljästä ominaisuudesta, joita antiikin aikana pidettiin koko moraalista järjestelmää kannattelevina päähyveinä. Kolme muuta ovat oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja viisaus.

Antiikin moraalifilosofien mukaan nämä päähyveet eli kardinaalihyveet ovat sellaisia ominaisuuksia, taipumuksia ja valmiuksia, jotka tekevät ihmisestä sellaisen, mikä ihmisen kuuluisikin olla.

Mielestäni antiikin kardinaalihyveitä voisi mainiosti soveltaa, kun yrityksen arvoja pitäisi konkretisoida. Miltä esimerkiksi edelläkävijyys näyttää ja mitä se konkreettisesti työpaikalla tarkoittaa, kun sitä peilaa rohkeuteen, viisauteen, kohtuullisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen?

”Rohkea edelläkävijyys” voi edelleen merkitä tuhon tietä, mutta ”rohkea, kohtuullinen, viisas ja oikeudenmukainen edelläkävijyys” tietää aika mojovaa menoa hyvään suuntaan.

Kohtuullisuus on antiikin kardinaalihyveistä ehkä väärinymmärretyin. Kohtuullisuuden pitäminen keskeisenä hyveenä ei tarkoita sitä, etteikö olisi syytä päästellä täysillä kun sen aika on. Kohtuullinen ei ole sama asia kuin kohtalainen. Kohtuullisuus merkitsee toisaalta nahoissaan pysymisen kykyä mitä tulee aineellisen hyvän tavoitteluun, ja toisaalta se merkitsee sitä, ettei keneltäkään vaadita kohtuuttomia vaan sopivasti.

Muuan suomalainen finanssiryhmä ilmoittaa arvoikseen ihmisläheisyyden, vastuullisuuden ja yhdessä menestymisen. Se ei arvoluettelona ole erityisen omaperäinen, mitä pidän erinomaisena asiana. Hyvä yrityksen arvopohja on sellainen, että sitä voi suositella mille tahansa yritykselle, joka toimii ihmisten asuttamalla planeetalla ja jossa työskentelee ajattelevia ja tuntevia ihmisiä.

Noiden kolmen arvon risteyttäminen antiikin neljän kardinaalihyveen kanssa synnyttää toimintamalleja, jotka eivät vaikutakaan enää vain arvoseminaarien PowerPoint -kuvilta: rohkea ihmisläheisyys, rohkea vastuullisuus, rohkea yhdessä menestyminen, noin ensi alkuun.

VieraskynäUusimmat Artikkelit
Katso kaikki