Onnen murusia

16.5.2011
pauli
Pauli Vahtera

And I think to myself
What a Wonderful World!

Tilitoimistoyrittäjä kertoo siitä, mikä on kaikkein parasta hänen työssään: ”Ihaninta tässä työssä on se hetki, kun puhuttuani ja selitettyäni kärsivällisesti jotakin elinkeino-, arvonlisävero-, tase- tai tuloslaskelma-asiaa, yht´äkkiä asiakkaani silmät alkavat loistaa ja hän kiljaisee: ”Nyt minä tajuan”. Sen jälkeen hän lähtee keventynein mielin jatkamaan liiketoi-miaan ja minä olen onnellinen siitä, että juuri minä olen hänen kirjanpitäjänsä.

Kirjanpitäjän onni

Kirjanpitäjän onnellisuudelle on merkkipaaluja. Kun seisoo tammikuussa tive-päivillä Finlandia-talossa uusi KLT-kirja kädessään, on onnellinen yhden tavoitteen saavuttamisesta. KLT-kirja on mahdollisuus tulla hyväksi tilitoimistoammattilaiseksi.

Kirjanpitäjä on onnellinen, kun hän on pelastanut asiakkaansa verottajan kohtuuttomalta vaatimukselta. Kun peitellyn osingonjaon uhka poistuu yrityksen yltä sillä, että kirjanpitäjä selostaa asian oikean laidan veronhimoiselle verotarkastajalle.

Ihmisillä ei koskaan ole liikaa ystäviä, joiden kanssa jakaa hyvät ja huonot asiat. Joiden kanssa voi keskustella kaikesta. Kirjanpitäjä ja hänen asiakkaansa yrittäjät ystävystyvät usein. Ystävyydellä on kuitenkin hillityt rajansa. Yrittäjä ja kirjanpitäjä eivät vieraile toistensa kotona lyhyiden asioiden hoitoon liittyvien käyntien tai juhlapäivään liittyvien tervehdysten lisäksi. Ystävyys jaetaan tilitoimistossa ja yhteisillä neuvottelulounailla. Kirjanpitäjä käy ystävänsä yrityksessä ainakin kerran vuodessa. Yrittäjä taas vierailee tilitoimistossa joka kuukausi.

Kun yrittäjän ja kirjanpitäjän asiakasystävyys on parasta, sen näkee halauksista, silmien loisteesta, sanoista ”onpa kivaa nähdä Sinua”.

Vaikka raha on paha, raha luo puitteet ystävyydelle. Kirjanpitäjän on tiedettävä yrityksen rahat viimeiseen eurosenttiin asti. Onnistuakseen työssä hänen on tiedettävä lisäksi yrittäjän rahat, ainakin karkealla tasolla. Kirjanpitäjän on tiedettävä yrittäjän perhesuhteet ja se, miten lapset tulevat osallistumaan yrityksen toimintaan. Kirjanpitäjä onkin siten enemmän kuin perhelääkäri.

Kirjanpitäjä usein aavistaa tositteista, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Kun asiasta keskustelee yrittäjän kanssa, on oltava ensin hienotunteinen, koska epäily voi olla väärä. Jos yrittäjä toimii laittomasti veroja kiertäen, on kirjanpitäjän velvollisuus selostaa yrittäjälle väärä toimintatapa ja sen seuraukset. Jos yrittäjä saadaan takaisin kaidalle tielle ja yhdessä on tehty korjaava ohjelma virheiden peruuttamiseksi, voi kirjanpitäjä olla iloinen.

Onnea on myös se, että vilpillisesti toimivasta tai muutoin hankalasta yrittäjästä päästään eroon. Kun hän viimeisen kerran lähtee tilitoimistosta, koko toimiston henkilökunta vilkuttaa hänelle hei hei ja sen jälkeen juodaan yhdessä kakkukahvit.

Kun yrittäjä sairastuu, on hänen sairasvuoteellaan huolehtimassa lääkäri, sairaanhoitaja ja tilitoimiston kirjanpitäjä. Perheenjäsenet saavat aikaa, jos näiltä lähimmäisiltä jää. Kirjanpitäjän tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät sairauden aikana yrityksen raha- ja veroasiat mene pieleen. Jos yrittäjästä ei kanneta huolta, hänen sairautensa voi pahentua verottajan lähettämien kirjeiden johdosta. Vähemmästäkin verisuonet katkeavat.

Kirjanpitäjät ovat pelastaneet yrittäjiä enemmän itsemurhilta kuin päivystävät kriisiterapeutit. Kirjanpitäjän suurimpia onnen lähteitä on nähdä yrittäjä ottamassa uusi elämä haltuunsa.

Tilitoimistoyrittäjän onnellisuus

Maailma on kaunis ja hyvä elää sille,
Jolla on aikaa ja tilaa unelmille,
Ja mielen vapaus ja mielen vapaus.

Onnen murusen tuo uskon valaminen yrittäjän elämään. Kun yrittäjällä on vaikeinta ja hän haluaisi lyödä hanskat tiskiin, hän tulee viimeisillä voimillaan tilitoimistoon. Jos keskustelun ja uusien suunnitelmien tekemisen jälkeen yrittäjä ei luovutakaan, voidaan tilitoimistossa olla onnellisia. Yhteistyö jatkuu ja yhdessä punnerretaan kohti helpompaa yrittäjäelämää. Jos tilitoimistossakin ollaan sitä mieltä, että nyt on pakko lopettaa, onnen murusen saa, jos jaksetaan tehdä yhdessä suunnitelma toiminnan alasajosta ja velkojen järjestelystä.

Onnen murunen on luottamus yrittäjän ja tilitoimiston välillä.

Onnea on hyvä henkilökunta, joka hoitaa omat asiakkaansa itsenäisesti. Henkilökunta, joka ei vaihdu. Henkilökunta, joka ei etsi rahasta omaa onneaan ja vaihda korkeamman palkan toivossa toiseen tilitoimistoon. Onnea on henkilökunta, jonka kanssa yhdessä käydään läpi vaikeita asioita. Henkilökunta, jolla syttyy lamppu silloin, kun ei ole varma osaamisestaan.

Onnea on saada pitää kesäloma ilman, että joutuu keskeyttämään lomansa asiakkaiden verotili-ilmoitusten ja maksujen kanssa.

Onnen murunen on saada pitää tammi-huhtikuussa edes yksi vapaa viikonloppu perheen ja ystävien kanssa.

Uusinta onnea on kokea kuukausi, jolloin yksikään asiakas ei joudu maksamaan verotilisanktioita, korkoja tai myöhästymismaksuja.

Yrittäjillä on omat suojelusenkelinsä. Torikauppiaat ovat toistensa kilpailijoita ja samalla toistensa parhaita tukijoita. Toreilla, jos missä, nähdään yrittäjien ystävyys parhaimmillaan. Missä on tilitoimistoyrittäjien ystävyys, joka ei perustu asiakkaisiin. Tilitoimistoyrittäjän paras ystävä on hyvä tilintarkastaja, joka on samalla yhteistyökumppani. Säännöt puhuvat riippumattomuudesta, mutta ystävyys ei ole riippuvuutta – päinvastoin – ystävyys on molemminpuolista luottamusta. Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja luottavat toisiinsa, yhdessä he haluavat asiakkaan parasta.

Onnellisuus numeroina

Kirjanpitäjä tekee talven aikana kymmeniä tilinpäätöksiä, jotka tilintarkastajat tarkastavat. Numeroiden oikeellisuuteen panostetaan paljon työtä. Paljonko onnea sisältyy viiden euron työttömyysvakuutusmaksun jaksotukseen. Tuskin puupennin vertaa.

Kirjanpidon tärkein numero on pankkitilin saldo. Se kertoo, saadaanko palkat, ostolaskut ja verot maksettua ajallaan. Kaikenlaiset pysyvien vastaavien menojäännökset eivät ole oikeita numeroita, koska ne eivät kerro yhtikäs mitään mistään. Onnea on ymmärtää numerot.

Tilinpäätös on ensisijaisesti eletyn elämän kuvaus. Kun liikevaihto romahtaa, numerot kertovat että yrittäjä on ollut lujilla. Hän on tehnyt töitä enemmän kuin ennen ja silti raha ei ole riittänyt. Kun tuloslaskelma osoittaa tappiota, se kertoo että yrittäjä ei ole saanut työstään palkkaansa. Kun myyntisaamisten määrä on suuri, se kertoo, että asiakkaana ovat suuret yhtiöt, jotka pitävät yrittäjää korottomana pankkinaan. Mutta ne voivat samalla kertoa siitä, että asiakkaana ovat pienet yritykset ja yksityiset kansalaiset, joilla myös on rahat tiukoilla.

Tuloslaskelman ja taseen numerot ovat luokittajille osoitus luottoriskin määrästä. Jos mitattaisiin onnellisuutta, nuo samat numerot kertoisivat rohkeudesta, uskosta omaan itseensä, luottamuksesta asiakkaisiin, huolenpitoa henkilökunnasta, ahkeruudesta, pärjäämisestä, tulevaisuuden uskosta, vastuusta omasta ja lähimmäistensä elämästä. Lukemalla uusinta kirjaani, kirjanpitäjä huomaa, kuinka paljon vartijana hän on, kuinka kaunista vastuuta hän kantaa.

Elo ihmisen huolineen ja murheineen,
Se on vain väliaikainen,
Ilon hetki myös helkkyvine riemuineen,
Se on vain väliaikainen.

Tämän päivän numerot kertovat tästä päivästä. Ensi vuonna kaikki voi olla toisin. Huonommin tai paremmin. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua useimmat numerot yrittäjien tilikirjoista ovat poistuneet, koska yritystä ei enää ole.

Tilinpäätöksen säännökset esittävät satunnaisille erille omat sisältönsä. Todellisuudessa liikevaihto on koko tilinpäätöksen satunnaisin erä. Liikevaihto aletaan joka päivä nollasta. Illalla katsotaan, onko pussin pohjalle jäänyt mitään. Jos päivällä on aurinko paistanut, on jäätelökauppiaalla enemmän tuloja kuin rankkasadepäivänä. Mansikan myyjälle rankkasade voi turmella koko isolla rahalla ostetun mansikkaerän. Jäljelle jäävät vain maksamattomat laskut. Kauppias kerää illalla kimssunsa ja kamssunsa ja miettii, tämä on nyt tässä. Aamulla hän tulee uuden mansikkaerän kanssa hymyillen kilpaa nousevan auringon kanssa.

Ja mansikkakauppa käy, koska ihmiset haluavat ostaa mansikkansa onnelliselta yrittäjältä.

The colors of a rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands sayin how do you do
They´re really sayin I – love – you

It´s a wonderful world

Runoilijat
What a Wonderful World: Weiss, Douglas, Thiele
Maailma on kaunis: Salmi, Goodman
Väliaikainen: Jurva, Pekkarinen

NäkökulmiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki