Kafka on jo täällä

21.8.2014
pauli
Pauli Vahtera

Oletko perustamassa yritystä? Varaudu 15 kohdan kuulusteluun, koska sinua epäillään jo rikolliseksi, vaikka et ole ehtinyt edes aloittaa liiketoimintaasi. Kysymykset ovat niin ennakoivia ja yksityiskohtaisia, että tuskin kellään aloittavilla yrittäjällä on niihin kaikkiin vastausta. Edes vuoden toiminnan jälkeen eivät useimmat yrittäjät osaisi vastata kaikkiin kysymyksiin. 

Kafka kävi täällä. Tässä kuulustelupöytäkirjan kysymykset:

Q1: Mitä toimintaa yhtiö harjoittaa?

Q2: Mitä tiloja yhtiöllä on osoitteessa x-katu?

Q3: Mistä toiminnosta yhtiö hakeutuu ennakko­perintärekisteriin?

Q4: Mitä arvonlisäverollista toimintaa yhtiöllä on? Näytä sopimukset, tarjoukset, laskut.

Q5: Miten vastuuhenkilöt osallistuvat yrityksen päivittäiseen toimintaan?

Q6: Kenen ammattitaitoon yhtiön toiminta perustuu? Näytä työ- ja ammattitodistukset.

Q7: Miten yhtiön toiminta jakaantuu eri toimintojen suhteessa?

Q8: Mitä koneita, laitteita ja tarvikkeita yritys on hankkinut ja missä niitä säilytetään? Näytä laskut ja varaston vuokrasopimus.

Q9: Luettelo yhtiön palveluksessa olevista henkilöistä henkilötunnuksineen, jäljennökset työsopimuksista.

Q10: Milloin säännöllinen palkanmaksu on alkanut?

Q11: Kuka neuvottelee ja allekirjoittaa yhtiön toimeksiantosopimukset?

Q12: Luettelo yhtiön henkilöistä, joilla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus, jäljennökset pankin tili- ja korttisopimuksista.

Q13: Arvio tilikauden liikevaihdosta, erittely liiketoimintaan liittyvistä kuluista ja laskelma verotettavasta tulosta.

Kun vastaat rehellisesti ja parhaimman näkemyksesi mukaan kuulusteluun ja tiedät että sinulla ei ole koskaan ollut mitään maksuhäiriötä, ei edes parkkisakkoja, voidaan yrityksesi tylysti jättää merkitsemättä verottajan rekistereihin ja valituksen jälkeenkin päätös voi olla: ”Oikaisuvaatimuksenne on hylätty”. 

Neljän kuukauden pyörittelyn jälkeen sai yrittäjäksi aikova esimerkkihenkilömme käteensä hylkäävän päätöksen, jota viranomaiset olivat pallotelleet monelta henkilöltä toiselle. Paljonko tämä byrokratia maksaa yhteiskunnalle ja yrittäjiksi haluaville? Kun toimintaa ei voida merkinnän puuttumisen takia edes aloittaa, menetetään liikevaihto, palkkatulot, palkkaverot, eläke- ja sosiaaliturvamaksut, arvonlisä- ja yhteisöverot. Tämä sinnikäs yrittäjäksi haluava jatkaa kuitenkin oikeuden hakemista vaikka seuraava vaihe, valitus hallinto-oikeuteen, tulee kestämään ehkä vuosia. Päätöstä odottaessa on intohimoa yrittämiseen pidettävä vain kaikin keinoin yllä.

Löytyykö lakia oikeusvaltiossa?

Verohallinnon tekemät päätökset olla merkitsemättä yhtiö ennakkoperintärekisteriin eivät aina perustu lakiin. Ennakkoperintälain 25 § velvoittaa Verohallinnon merkitsemään yritys hakemuksesta. Lähtökohtaisesti kyse ei ole harkinnasta, vaan velvoitteesta.

Ennakkoperintälaki antaa Verohallinnolle mahdollisuuden jättää rekisteriin merkitsemättä sen, jonka voidaan olettaa aikaisempien laiminlyöntiensä tai johtamiensa yhteisöjen laiminlyöntien perusteella laiminlyövän myös uuden yrityksen velvoitteet. Perustelua ei voi käyttää, jos yhtiön johdossa toimivilla ei ole ollut mitään rikkeitä koskaan eikä missään.

Yrittäjä oli palkannut verokortilla maksuvaikeuksissa olevan oman ammattinsa taitajan. Tämän henkilön ammattitaitoa ja työn laatua on kiitelty laajasti. Yhtiö oli palkannut hänet juuri osaamisensa perusteella. Yrittäjän tavoitteena oli oman osaamisensa tuella luoda työpaikka, joka kiinnostaa kilpailijoita enemmän.

Tämä on normaalia markkinatalouden toimintaa, mikä on hämärtynyt kun yhteiskunta vaikuttaa niin monella eri tavalla markkinoiden kilpailun vääristymiseen.

Virkamies oli ajatellut, että naisyrittäjä on palkkaamansa miehen bulvaani. Hylkäämispäätöksen perustelu oli kuviteltu luulo, josta ei ollut mitään näyttöä. Jos jokaisen naisyrittäjäksi ryhtyvän pitäisi ensin verottajalle todistaa, ettei hänellä ole tai ole ollut mitään vispilänkauppaa työntekijöittensä kanssa, ei Suomeen voitaisi perustaa yhtään naisen omistamaa ja johtamaa yritystä. Suvaitsevaisuuden maailmassa pitäisi verottajan seurata myös saman sukupuolen työyhteisöjä, jotta ei sorruttaisi enemmistön syrjimiseen. Miten kävisi yrittäjäperheiden, jos toinen aviopuoliso joutuisi maksuvaikeuksiin?

Ennakkoperintärekisteri on jo sherlockholmesien työsarkaa. Verohallinto esitti, että ammattimies käytti edelleen samaa puhelinnumeroa, joka hänellä oli maksuvaikeuksiin joutuessaan. Mikä laki käskee luopumaan omasta tutusta numerosta, jonka kaikki jo tietävät?

Rikollisen leima otsaan

Monen pienen yrityksen liikevaihto tulee kotitalouksilta. Kotitaloudet saavat remonteista ja kotiavusta kotitalousvähennyksen. Yritys ei voi saada asiakkaita, mikäli se ei ole ennakkoperintärekisterissä. Rekisterimerkinnän puuttuminen antaa mielikuvan epäilyttävästä yhtiöstä, mikä estää kaikkien toimeksiantojen saamisen. Ollaan liiketoimintakiellossa, vaikka toimintaa ei ole voitu edes aloittaa. 

Liiketoimintakiellon tuomitseminen edellyttää merkittävää rikollista tai vahingollista toimintaa tai on olennaisesti laiminlyötävä lakisääteisiä velvollisuuksia. Liiketoimintakieltoon määrätään vähintään kolmeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi.

Laissa ei ole mainintaa siitä, kuinka kauan konkurssin tehnyt yrittäjä saastuttaa ympäristönsä. Kauanko voidaan olla merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin. Tuomio ei liene elinkautinen. Paitsi siinä mielessä, että konkurssin kokenut tuskin enää koskaan yrittää Suomessa.

Toiminimiyrittäjä voi ajautua maksukyvyttömyyteen. Hän saastuu ja saastuttaa, vaikka häntä ei ole tuomittu, eikä edes epäilty mistään rikoksesta. Millaisesta rekisteristä Verohallinto tarkastaa saastuneet henkilöt, jos heitä ei ole tuomittu liiketoimintakieltoon?

Yhteiskunta pakottaa uudet yrittäjät epärehelliseksi. Koska kyse on tulevasta, johon aina liittyy epävarmuus, kannattaa vastata niin kuin arvaa olevan hyväksytty. Jos on suunnitellut palkkaavansa maksuvaikeuksissa olevan henkilön, sitä ei pidä sanoa, eikä etenkään nimeä saa mainita. Ei ole rikos olla sanomatta nimiä, jos työsuhde on vasta harkinnassa. Kun rekisterimerkintä on saatu, voi palkata tällaisen saastuneen osaajan. Jos hoitaa velvoitteensa asianmukaisesti, ei verottaja voi ottaa merkintää pois.

Ennakonpidätyksen vaikutus ­yhtiön maksuvalmiuteen

Ennakkoperintärekisterimerkinnän puuttuminen aiheuttaa käytännössä yritykselle liiketoimintakiellon. Jos yritys saisi yritysasiakkaita, ne joutuisivat perimään laskun arvonlisäverottomasta summasta 13 prosentin ennakonpidätyksen. Tämä ajaisi yrityksen maksuvalmiuskriisiin, koska se joutuisi maksamaan 24 prosentin arvonlisäveron lisäksi ennakonpidätyksen ja yritykselle tuloksesta määrättävän ennakkoveron. 13 prosentin ennakonpidätys on valtaisa. Se tarkoittaisi, että yhtiön tulos ennen veroja olisi 65 prosenttia liikevaihdosta. Sellainen ei yksinkertaisesti ole mahdollista.

Yhteiskunta hylkää epäonnistuneet yrittäjät

Maksukyvyttömyyteen tai konkurssiin joutuneella henkilöllä on kolme mahdollisuutta jatkaa elämäänsä: 1) hakeutua uuteen työpaikkaan palkkatyöntekijänä ja maksaa sitä kautta vanhoja veroja ulosoton kautta, 2) hakeutua harmaan talouden pimeäksi työntekijäksi tai yrittäjäksi ja laiminlyödä kaikki velvoitteensa, 3) heittäytyä elämään sosiaaliturvan varassa.

Jos maksukyvytön saastuttaa uuden työnantajansa, häneltä viedään kaikki elämän eväät. Hän ei saa työpaikkaa, hän ei voi ansaita rehellisesti elantoaan, hän ei voi maksaa veroja eikä lyhentää verovelkojaan. Hän ei pääse sosiaaliturvan piiriin, koska maksukyvyttömyys on johtunut yrittämisestä.

Pahinkaan murhaaja ei saa näin ankaraa tuomiota. Tuomio taposta on viisi vuotta vankeutta. Tuomion aikana tappaja saa täyden ylöspidon, hän voi opiskella, hänellä on kuntosalipalvelut ja nettiyhteydet. Tappaja saa palkkaa vankeusaikanaan tekemästään työstä. Sen jälkeen tappaja on vapaa. Vapauduttuaan hän saa yhteiskunnan maksaman asunnon käyttöönsä.

Elämän paradokseja on se, että tappajaa yritetään monenlaisin tukimuodoin saada yhteiskuntakelpoiseksi, mutta epäonnistunut yrittäjä lyödään maan rakoon ja vielä varmuuden vuoksi lekalla päähän, ettei enää koskaan nouse. Onko kyseessä kosto siitä, ettei yrittäjä enää tuo rahaa yhteiskunnan pohjattomaan moolokin kitaan päättäjien hyviin tarkoituksiin jaettavaksi?

Yrittämisessä epäonnistunut ei saa uutta mahdollisuutta, mutta hirvittävinkin murhaaja saa.

Tappotuomiot annetaan korkeimmassa oikeudessa oikeusoppineiden toimesta. Pidemmän tuomion saa hallintovirkamiehen pöytäkirjapäätöksenä.

Tasa-arvo, vapaa liikkuvuus ja ihmisoikeudet

EU:n perusoikeuskirjassa luetellaan EU:n kansalaisten ja kaikkien EU:n alueella asuvien kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet. Perusoikeuksien mukaan Suomessa yrityksen voi perustaa kuka tahansa henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka jossakin Euroopan talousalueen (ETA) maassa. EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen voi harjoittaa vapaasti elinkeinoa tai ammattia Suomessa.

Jos verohallinnolla on ollut ongelmia joidenkin virolaisten yritysten kanssa, eivät niitä koskevat vaikeudet saa vaikuttaa uusiin perustettaviin yrityksiin kielteisesti.

Suomessa korostetaan yksilön oikeuksia, joten millään viranomaisella ei ole oikeutta yleistää työssään kohtaamia ongelmia. Epätasa-arvoinen kohtelu on EU:n perusoikeuskirjan ja Suomen perustuslain vastaista syrjintää. Vai onko kyse vieraanvaraisuudesta: halutaan ohjata kaikki maahanmuuttajat sosiaaliturvaluukulle.

Rehellisten vastausten tyly mitätöiminen on ihmisoikeusloukkaus ja tässä esimerkkitapauksessa myös tasa-arvon loukkaus. Kun sama mies, entinen toiminimiyrittäjä, meni töihin kahden miehen perustamaan uuteen yritykseen, merkittiin miesten yritys ennakkoperintärekisteriin, naisen perustamaa yritystä ei merkitty. Miksi verottaja ollenkaan kyselee mitään uudelta yrittäjältä, kun sille eivät vastaukseksi kelpaa tosiasiat?

Ennakkoperintärekisterimerkinnästä on tullut oiva kiristyskeino kaikkeen. Hulvaton temppu on ottaa pois ennakkoperintärekisteristä, jos on jättänyt tekemättä kolme tyhjää työnantajan kuukausi-ilmoitusta. Etenkin yksinyrittäjien osakeyhtiöissä näin voi käydä, jos palkkaa ei voida joka kuukausi maksaa.

Vain vapaa voi ottaa vastuun omasta elämästä

Oikeusvaltiossa ketään ei voi tuomita etukäteen. Kieltojen sijasta Verohallinto voisi laittaa haluamansa rekisteriin merkityt uudet yritykset tarkkailuun. Olisi helppoa seurata yrityksen kausiveroilmoituksia ja verojen maksuja. Vasta jos häiriöitä tapahtuisi, tehtäisiin ensin ohjaava verotarkastuskäynti ja sen jälkeen tarvittaessa selvityspyyntö, joka ehdollistaisi jatkossa rekisterissä säilymisen.

Vastoinkäymisistä huolimatta on uskallettava yrittää ja uskottava, että keskinäinen kunnioitus ja luottamus lopulta vie voiton.

Pauli Vahtera 
pauli.vahtera@welho.com

NäkökulmiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki