CTA Paikka
CTA Paikka

Yritysten hallinnollista taakkaa voidaan vähentää

17.10.2008
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

EU on asettanut tavoitteeksi keventää yritysten hallinnollista taakkaa 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä. Kansallisesti myös Suomessa mietitään, minkälaiset toimenpiteet olisivat niin vaikuttavia, että tuohon tavoitteeseen päästäisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, jonka tulee selvittää vuoden loppuun mennessä, minkälaisia ratkaisuja asian suhteen olisi löydettävissä. Keskiössä ovat luonnollisesti pk-yritykset, joille hallinnollinen taakka on huomattavasti suurempi haaste kuin suuryrityksille, joiden edellytykset selviytyä ovat huomattavasti paremmat.

Hankkeeseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös suuri harhapolkujen riski. Yli 200?000 yritystä käyttää taloushallinnon hoidossaan – kuten työnantajanvelvoitteiden, kirjanpito- ja veroasioiden, yhtiöasioiden ja muiden hallinnollisten asioiden hoitamisessa – tilitoimistojen palveluja. Tilitoimistot ovat tämän pk-yritysbyrokratian ja sen kokonaisuuden parhaita käytännön asiantuntijoita. Tilitoimistot pyrkivät jatkuvasti parantamaan omien palveluprosessiensa tehokkuutta, mutta kohtaavat samalla tätä tavoitetta haittaavia ja estäviä säännöksiä konkreettisesti päivittäin omassa työssään.

Hallinnollisen taakan keventämistä pohtivan ohjausryhmän kokoonpano on laaja. Jokainen työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestö sekä virkamies jokaisesta asiaan liittyvästä ministeriöstä on edustettuna. Riskinä tässä hankkeessa on, että käytännön vaikutusten arviointi jää kiireessä tekemättä tai tehdään puutteellisesti. Paperilla hyvältä tuntuvat ratkaisut eivät olekaan sitä käytännössä.

Tuntuu aika lailla oudolta, ettei pk-yritysten hallinnollista taakkaa käytännössä ehkäpä parhaiten tunteva asiantuntijataho, tilitoimistoalan valtakunnallinen liitto Taloushallintoliitto, tällä kertaa ole näin laajaan oh­jaus- ja operatiiviseen työryhmään mahtunut.

Hallinnollista taakkaa voidaan keventää monin tavoin. Esimerkkinä voidaan mainita työnantajavelvoitteiden jatkuvan ja voimakkaan kasvun kääntäminen laskuun ja lainsäädännön laadun selkeä parantaminen. Samalla myös uusia uhkia ilmaantuu koko ajan taivaalle; kirjanpidon puolella byrokraattisten pk-yritysten IFRS-tilinpäätösstandardien lansee-
raus ja luikahtaminen jossain vaiheessa ­pk-yritysten standardiksi on tästä uhasta hyvä ja konkreettinen esimerkki.

PS. Tilisanomien lukijoiden tyytyväisyys lehteen on jälleen tutkittu. Aiemminkin korkea lukijatyytyväisyys on entisestään kasvanut.
Lukijoista peräti 97 prosenttia suosittelisi lehteä kollegoilleen.
Kiitoksia luottamuksesta!

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki