“Yleislääketieteen erikoislääkärit" osaavissa tilitoimistoissa

23.1.2007
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Ruotsalaisen tilitoimistojärjestön lehdessä kuvattiin osaavien tilitoimistojen koulutettuja asiantuntijoita vertauksella lääkärikuntaan. Lääkärikunnassa on toisaalta lääkäreitä, jotka ovat erikoistuneet vaikkapa sydänkirurgiaan, ja toisaalta yleislääketieteeseen erikoistuneita yleislääkäreitä. Näillä molemmilla ryhmillä on vahva koulutus ja asiantuntemus omalla erikoistumisalueellaan.

Vertaus yleislääketieteen erikoislääkäreistä sopii hyvin tilitoimistojen asiantuntijoihin, vaikkapa alan KLT-tutkinnon omaaviin laskennan ammattilaisiin. Vahva peruskoulutus, praktiikan myötä hankittu vahva ja monipuolinen työkokemus erilaisista yrityksistä ja näiden asioiden hoidosta sekä analysoinnista – ja vielä lopulta erikoistuminen yritysten talouskysymyksiin alan tutkinnon suorittamisen kautta kuuluvat alan ammattilaisen profiiliin. Se on monilta osin samankaltainen vahvan osaamisen omaavan yleislääketieteen erikoislääkärin profiilin kanssa.

Tilitoimistojen talousasiantuntemuksesta on tullut professio, jossa “yritystohtorit” omaavat vahvat yleislääketieteen valmiudet. Osaamisen täytyy olla jatkuvasti kunnossa. Vaatimukset niin lääkäreiltä kuin tilitoimistojen asiantuntijaltakin ovat kasvaneet. Se laaja ja syvä asiantuntemus, joka asiantuntijalta löytyy, ei sinänsä kuitenkaan riitä. Osaaminen pitää myös pystyä viestimään ja markkinoimaan niin uusille kuin vanhoillekin asiakkaille.

Sama haaste on oman kokemukseni perusteella vahvan profession omaavalla lääkärikunnallakin, kun sinänsä huippuasiantuntemuksen omaavan lääkärin viestintätaidot ja samalla asiakkaan kuuntelemiset taidot ovat puutteelliset. Mielikuvaksi jää “huono lääkäri”, kun asiantuntemus ei välity oikealla tavalla asiakkaalle.

Potilaan tilan oikea diagnoosi ja asianmukainen hoito on lääkärin keskeinen tehtävä. Tämä vaatii asiakkaan tutkimista, kuuntelemista ja keskustelua. Sama pätee yritystohtoreihin: yritys on usein haasteellinen “potilas”, jota kannattaa hoitaa hyvin jo ennen kuin oireita ilmaantuu. Nämä mahdollisuudet on vielä vain pieneltä osin hyödynnetty niin asiakkaan kuin tätä palvelevan asiantuntijan hyväksi. Tässä piilee valtavat mahdollisuudet.

Seuraavaksi ilmestyvä Tilisanomat-lehti ilmestyy uudistuneena niin ulkoasun kuin rakenteenkin osalta. Uskomme, että lehdessä on entistä enemmän lukijoita kiinnostavaa mielenkiintoista ammattiasiaa ja että se palvelee lukijoitamme entistä monipuolisemmin.

Hyviä lukuhetkiä myös jatkossa!

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki