Yhdistysrintamalla vilkasta

14.8.2007
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Yhdistyksiä on yhdistysrekisterissä yli 120 000. Tehdyn selvityksen mukaan yli kuusi tuhatta yhdistystä harjoittaa myös taloudellista toimintaa. Vaikka määrä ei ole suuri, se on noussut kymmenessä vuodessa 70 prosentilla. Samalla arvonlisäverollisten yhdistysten määrä on lisääntynyt yli sadalla prosentilla, yhdistysten henkilöstömäärä yli 40 prosentilla ja maksettujen palkkojen määrä yli 80 prosentilla. Voidaan sanoa, että yhdistysten taloudellinen merkitys on kasvanut viime vuosina tuntuvasti.

Myös yhdistysten sääntelyrintamalla on tapahtumassa paljon asioita. Verohallitus antoi viime keväänä ohjeen yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta. Siinä tarkastellaan ja esitetään niitä kriteerejä, jotka Verohallituksen mukaan pitää ottaa huomioon yleishyödyllisyysarvioinnissa. Ohjeessa on esitetty myös Verohallituksen näkemyksiä siitä, mitä nykyolosuhteissa on katsottava elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttäväksi toiminnaksi.

Jää nähtäväksi, mikä on ohjeen merkitys yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen. Jotkut ovat arvioineet verottajan tulkinnan tiukentuneen, osa näkee ohjeen kuitenkin ennen kaikkea vanhan ohjeistuksen ja ennakkoratkaisujen kokoamiseksi, lakihan sinänsä ei muuttunut. Osa yleishyödyllisistä yhdistyksistä saattaa nyt tarkastella omaa tilannettaan uudelleen ja muuttaa liiketoimintaansa yritysmuotoiseksi.

Myös yhdistysten toimintaa sääntelevää yhdistyslakia ja sen muuttamistarvetta ollaan paraikaa arvioimassa oikeusministeriössä. Nykyinen laki on ollut voimassa 17 vuotta ja se kaipaa monelta osin päivitystä. Erityisesti yhdistysten hallintoa ja toimielimiä koskevien säännösten kehittämiseen lienee tarvetta. Myös tekniikan kehitys sekä kehitys muilla yhteisöoikeuden alueilla asettavat paineita sinänsä kohtuullisen hyvin toimineen lain uudistamiseen.

Myös yhdistysten tilintarkastusrintamalla on eletty mielenkiintoisia aikoja. Uusi tilintarkastuslaki tuli voimaan 1.7.2007 alkaen ja sen keskeisenä sisältönä oli pienimpien yhteisöjen vapauttaminen pakollisesta tilintarkastuksesta ja samalla maallikkotilintarkastuksesta luopuminen. Eduskuntakäsittelyn myötä uudistusta ei ulotettu yhdistyksiin. Näin ollen yhdistyksiin sovelletaan tältä osin vanhan tilintarkastuslain säännöksiä.

Tilintarkastuslain eduskuntakäsittelyn yhteydessä oli voimakkaasti esillä huoli tiedonsaannin turvaamisesta jäsenille yhdistyksen hallinnosta. Pienten yhdistysten jäsenistön osalta lienee tarve enemmänkin hallinnon valvonnan tai tarkastuksen järjestämisessä kuin varsinaisesta tilintarkastuksesta. Hallinnon valvonta on jo tällä hetkellä mahdollista järjestää yhdistyksen sääntömääräyksissä vaikkei sellaista käytäntöä olekaan tähän mennessä muodostunut. Jos hallinnon valvonta tai tarkastus on järjestetty asianmukaisesti, voidaan kysyä onko pienessä yhdistyksessä pienistä yrityksistä poikkeavaa tarvetta tilintarkastuksen sääntelylle.

PS.

Tilisanomat on keväällä uudistunut niin visuaalisesti kuin sisällöllisestikin. Sisällön osalta kaikki vanhat tärkeät sisältöalueet tarkoin valittuine asiantuntija-artikkeleineen ja -teemoineen on säilytetty. Tämän ”vanhan hyvän” lisäksi sisältöä on laajennettu kattamaan tärkeitä taloushallinnon teemoja ja uutisia, jotka ovat alan ammattilaisille syvemmän lehdessä olevan asiantuntijatiedon lisäksi hyödyllisiä työn ja ajan tasalla pysymisen kannalta. Tutustu myös lehden kotisivuihin www.tilisanomat.fi. Ota hyöty koko laajentuneesta paketista irti.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki