Verotusmenettelyt uusiksi

15.5.2016
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyä ollaan uudistamassa, ja uudistuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta. Uudistus on yritysten kannalta merkittävä, ja hallituksen esityksessä on lukuisia kysymyksiä herättäviä kohtia. Esityksessä on paljon kannatettavia muutoksia, mutta myös korjattavaa.

Ensimmäinen korjattava asia on epäolennaiset virheet. Ne pitäisi voida käsitellä kirjan­pidossa ja verotuksessa yhtenäisesti ja olennaisuuden periaatetta noudattaen. Aiemman tilikauden epäolennaiset virheet tulisi voida kohdentaa kuluvan tilikauden avoimille verokausille. 

Lakiesityksen mukaan yritys voisi edellisen tilikauden yksittäisenä virheenä korjata kuluvalle tilikaudelle vain 500 euroa. Raja on suhteettoman alhainen. Varsinkin suurille yrityksille se on merkityksetön, ja myös pienyrityksille se olisi erittäin vähäinen. Määrähän on noin kolme promillea pienyrityksen 700 000 euron vuosiliikevaihdosta. Raja-arvon tulisi olla korkeampi. Vähäisen virheen raja voitaisiin muodostaa virheen taloudellista merkittävyyttä ilmentävän tunnusluvun ja euromääräisen ylärajan yhdistelmästä. Se olisi tasapuolinen kaikille.

Kun lakiesityksen tavoitteena on väljentää menettelyä ja päästä eroon sekä Verohallinnossa että yrityksissä epäolennaisten virheiden korjaamisesta takautuvasti täsmälleen oikealle kuukaudelle, avaus olisi voinut olla paljon reippaampi.

Lakiesityksen mukaan veronkorotus määrättäisiin aina myös tahattomissa virhetapauksissa ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Tätä ei voida pitää hyväksyttävänä, vaikka korotus tulisi alennettuna. Veronkorotus on rikosoikeudelliseen rangaistukseen verrattava seuraamus, jonka yhteydessä on otettava huomioon niin sanotun kaksoisrangaistavuuden kielto. Inhimilliset virhetilanteet pitää sulkea rangaistavuuden ulkopuolelle.

Lakiesityksestä löytyy hyvääkin, muun muassa oma-aloitteinen virheen oikaiseminen määräajassa ilman myöhästymismaksua. Virheiden oikaisemiseen on kannustettava sanktioinnin sijaan. Uudistus on siis oikean suuntainen. 

Taloushallintoliitto esitti eduskunnan verojaostolle, että tilinpäätöskuukaudelta annettavaa ilmoitusta pitäisi lisäksi voida korjata tilinpäätöksen ja tuloveroilmoituksen jättöhetkeen saakka ilman ilmoituksen myöhästymismaksua. Myöhästymismaksulle ei ole myöskään esitetty yleistä huojennussäännöstä, joka on selvä puute.

Tuloverotuksen verotusmenettelyä veronkorotusten osalta ehdotetaan muutettavaksi vain siten, että veronkorotus voidaan poistaa niin sanotuissa luottamuksensuoja­tilanteissa, joissa verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä. Tuloveron osalta enimmäisrangaistusta pitäisi alentaa, sillä se voi yhteisöillä olla 150 prosenttia veron määrästä. Lakiin tulisi ottaa nimenomaiset säännökset muun muassa veronkorotuksen alentamisesta ja määräämättä jättämisestä.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki