Verokarhukin on ketterä ja nopea niin halutessaan

28.5.2019
antti
Antti Soro Taloushallintoliiton toimitusjohtaja

Ravistelin verokarhua hereille tulorekisteriunesta maaliskuun puolivälissä, koska tilanne oli muuttunut kestämättömäksi. Kirjanpitäjät ja palkanlaskijat, etenkin pienissä tilitoimistoissa, olivat jaksamisen äärirajoilla. Illat ja viikonloput kuluivat järjestelmän kanssa tapellessa ja tilinpäätöskiireetkin alkoivat painaa päälle. Yllätyksekseni verokarhu ei ollutkaan herätessään tulorekisteriunesta äkäinen, vaan päinvastoin rakentava ja yhteistyöhaluinen. Pääsimme nopeasti yhteisymmärrykseen tilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä: yhdistämme voimamme tilanteen selättämiseksi. Ensitöiksemme päätimme tehdä tiivistä yhteistyötä viestinnässä kunnes pahin tilanne olisi ohi.

Sovimme tärkeimmäksi tavoitteeksi viestintä- ja tiedotuskynnyksen alentamisen puolin ja toisin. Hyödynsimme molempien osapuolien viestintäkanavia ja asiakaspalvelua ongelmatilanteiden havaitsemiseksi, ja sovimme yhdessä vikatilanteista tiedottamisen. Viestintätiimit ja asiantuntijat tulorekisteriyksiköstä, Verohallinnosta ja Taloushallintoliitosta alkoivat päivittäin käydä läpi ongelmatilanteita selvittääkseen niiden laajuuden ja vakavuuden ja löytääkseen asioihin ratkaisut ja neuvot.

Käytännössä jaoimme puolin ja toisin meidän, Verohallinnon ja tulorekisteriyksikön asiakaspalveluun tulleita ongelmia ja analysoimme yhdessä havaittujen vikojen laajuutta. Teimme priorisointeja, suunnitelmia ja viestimme aikatauluista vikojen korjaamiseksi. Tällä tavoin pyrimme vähentämään kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden kokemaa turhautumista, sillä jo pelkkä tieto olemassa olevasta viasta auttaa suuresti verrattuna tilanteeseen, jossa huolellinen asiantuntija yrittää yksin asiaa selvittää ja kerta toisensa jälkeen koettaa turhaan suorittaa prosessia.

onnistuimme viestintäyhteistyössä Verohallinnon kanssa kohtalaisen hyvin.

Mielestäni onnistuimme viestintäyhteistyössä verohallinnon kanssa kohtalaisen hyvin. Saimme nopeasti luotua luottamuksen ilmapiirin puolin ja toisin. Alun kyräily haihtui nopeasti ja hyvässä hengessä laaditut toimintasuunnitelmat realisoituivat käytännön aktiviteeteiksi. Verohallinnon ja tulorekisteriyksikön johto ja viestintäyksikkö olivat tilanteessa mielestäni nopeita, ketteriä ja avoimia, eli kaikkea sitä, mihin olemme jo tottuneet yksityisellä sektorilla.

Asiat nytkähtivät eteenpäin oikeaan ja avoimeen suuntaan – mutta vielä on matkaa taivallettavana. Myöhemmin keväällä olemme  taas alkaneet havaita esimerkiksi omaveron osalta vikojen pimittämistä viestinnässä, mikä taas aiheuttaa turhaa selvitystyötä yritysten talousosastoilla ja tilitoimistossa. Jos ongelmista viestittäisiin avoimemmin ja nopeammin, menisi selvitystöihin vähemmän aikaa ja säästyisimme kustannuksilta.

Onnistunut viestintäyhteistyö tänä keväänä ei poista sitä tosiasiaa, että tulorekisteri tai siihen liittyvä lainsäädäntö ei ole vielä valmis ainakaan tiedon tuottajien näkökulmasta. Tulorekisterin suunnitteluun tai sen toteutukseen ei aikoinaan satsattu tarpeeksi ja se on meidän kaikkien vika. Mutta sen kanssa on nyt vaan tultava toimeen, panostaa kehitykseen ja ottaa opiksi seuraavaa kertaa silmällä pitäen.

Antti Soro
antti.soro@taloushallintoliitto.fi

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki