Uudet tuulet veroasioiden hoitoon

22.1.2015
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Verohallinto ja auktorisoituja tilitoimistoja edustava Talous­hallintoliitto ovat luoneet viime vuoden aikana luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen perustuvan toimintamallin, jossa laadun­valvonnan piirissä oleva auktorisoitu tilitoimisto voi ehdottaa luotettavaksi arvioituja asiakkaitaan syvennetyn yhteistyön pilottiprojektiin. Pilottiprojekti käynnistyy kevään aikana. 

Toimintamallin lähtökohta on se, että tilitoimistot toimivat entistä kattavammin yrittäjien veroasioiden hoitajina ja samalla ”tukkuportaana” asiakkaidensa ja verottajan välissä. Yksi tilitoimisto voi hoitaa kymmenien tai jopa tuhansien yritysten veroasioita. 

Pilotissa Verohallinto antaa pilottiin valituille  tilitoimistoille kohdennettua opastusta, jonka avulla varmistetaan, että tilitoimistojen antamat veroilmoitukset ovat sisällöllisesti oikein.  Yritysten hyötyihin kuuluu myös se, että veroratkaisuja voidaan saada ennakolta, jolloin jälkikäteisiä yllätyksiä ei pääse syntymään. 

Syvennetty yhteistyö vähentää jälkikäteisen valvonnan kuten verotarkastusten tarvetta. Verohallinto nimeää pilotissa tilitoimistolle yhteyshenkilön, joka vastaa asioiden sujumisesta ja neuvonnasta. Samalla vuoropuhelu ja ennakoiva ohjaus nopeutuvat ja tiivistyvät.

Syvennetty yhteistyö tuo monia etuja niin asiakkaalle, tämän talous- ja veroasioita hoitaville tilitoimistoille kuin verottajallekin.  

On hienoa, että taloushallinnon ja verotuksen prosesseja kehitetään niihin osallistuvien tahojen yhteistyönä tavalla, joka parantaa kokonaisprossien toimivuutta ja tehokkuutta.

Sopii toivoa, että huhtikuun alusta alkavan pilotin kokemukset ovat niin myönteisiä, että sen myötä saadaan aikaan pysyvä syvennetyn yhteistyön toimintamalli. Siitä  hyötyvät viime kädessä ennen kaikkea mukana olevat yritykset, joiden veroasiat saadaan hoidetuksi entistä  sujuvammin ilman tarpeetonta byrokratiaa.

Ei muuta kuin tuulta purjeisiin! 

 

Juha Ahvenniemi

juha.ahvenniemi@taloushallintoliitto.fi

 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki