Toimintakertomus harkiten

17.10.2006
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Kirjanpitolaki ei velvoita kirjanpitolain tarkoittamaa pientä kirjanpitovelvollista laatimaan toimintakertomusta. Tällöin tulee kuitenkin antaa liitetietoina toimintakertomukselta kunkin yhteisölain, esimerkiksi osakeyhtiölain edellyttämät tiedot.

Jos toimintakertomus kuitenkin laaditaan, siihen sisältyy riskinsä. Monen kirjanpitovelvollisen osaamisen taso voi olla sellainen, että tämän saattaa olla tarkoituksenmukaista pidättäytyä oma-aloitteisesta toimintakertomuksen laatimisesta.

Arvioinnin vaikeus liittyy vaatimuksiin toimintakertomuksen tietosisällöstä. Puutteellisuudet tietosisällössä voivat aikaansaada kirjanpitovelvolliselle korvausvastuun velkojia tai muita sidosryhmiä kohtaan, jos kirjanpitovelvollinen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin arvion kohteena olevana aikana.

Jos pieni kirjanpitovelvollinen päättää, ettei se laadi kirjanpitolain tarkoittamaa toimintakertomusta, sen tulee kuitenkin aina antaa asianomaisessa yhteisölaissa esitettäväksi edellytetyt toimintakertomuksen tiedot joko toimintakertomuksena tai, lain sen salliessa, liitetietona.

Kirjanpitolautakunta katsoi tuoreessa yleisohjeessaan, että tämä asiakirja tulisi selvyyden vuoksi nimetä asianomaisen yhteisölain mukaan esimerkiksi ”osakeyhtiölain tarkoittamiksi toimintakertomustiedoiksi”, eikä siihen saisi sisällyttää mitään muita tietoja kuin ne, joita yhteisölaki nimenomaisesti edellyttää.

Näin menetellen vältettäisiin vaara, että lukija sekoittaisi asiakirjan kirjanpitolain tarkoittamaan toimintakertomukseen. Asiakirjan ei ole tarpeen olla erillinen, vaan sen mukaiset tiedot voidaan esittää esimerkiksi välittömästi kirjanpitolain mukaisten tilinpäätöksen liitetietojen jälkeen.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Jos taloudelliset vaikeudet ovat jo tiedossa ja uhkaavat kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuutta, tulee sen harkita kyseisen tiedon antamista sanallisesti liitetietona.

Yrityksissä kannattaa olla tarkkana. Tämä koskee myös tilitoimistojen roolia asiakkaan toimintakertomusasioissa.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki