CTA Paikka
CTA Paikka

Tilitoimistojen auktorisointijärjestelmä myötätuulessa

20.1.2005
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Tilitoimistoalalla eletään voimakkaan kehityksen ja muutoksen aikaa. Keskeinen lainsäädäntö muuttuu ja tietotekniikka kehittyy voimakkaasti. Tämä kaikki asettaa kovia vaatimuksia tilitoimistoille, jotta näihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Osaamisen merkitys korostuu, jotta asiakkaiden luottamus ja hyvä palvelu voidaan turvata.

Yrityksille on perinteisesti ollut vaikea valita itselleen sopivaa tilitoimistoa: valistustyöstä huolimatta löytyy yhä runsaasti yrityksiä, jotka valitsevat tilitoimistonsa hyvin sattumanvaraisin periaattein. Yrityksen menestyksen kannalta tärkeimmät tekijät kuten ammattitaito ja osaaminen eivät valitettavasti aina ole päätöksenteon keskiössä. Onneksi yhä suurempi osa yrittäjistä kiinnittää huomiota siihen, että toiminnan tärkeät peruslähtökohdat ja osaamisvaatimukset ovat myös kohdallaan.

Tilitoimistoalan itsensä luoma auktorisointijärjestelmä tarjoaa tässä suhteessa yrityksille yhä tärkeämmän apuvälineen. Se asettaa auktorisoiduille toimijoille selkeät eettiset, osaamis- ja muut alalla toimimisen kannalta tärkeät vaatimukset, joita auktorisoidun toimijan pitää noudattaa.

Yhä useampi toimisto hakeutuu auktorisoiduksi tilitoimistoksi. Vuosittain auktorisoituja toimistoja tulee lisää useita kymmeniä. Auktorisointia arvostetaan alalla ja yhä enemmän myös yrittäjien piirissä. Tilitoimiston auktorisoinnin yhtenä vaatimuksena oleva KLT-kirjanpitäjä löytyy yhä useammasta tilitoimistosta. Onhan KLT-kirjanpitäjien määrä kasvanut huimasti viime vuosina nykyiseen yli 2200:aan henkilöön.

Alan kirjava tarjonta on haaste varsinkin yrittäjille, jotka liian helposti juoksevat halvan hinnan perässä ymmärtämättä, mitä ja kuinka asiantuntevaa palvelua vastineeksi saa. Yhä useampi yrittäjä kiinnitää kuitenkin päätöksenteossa huomiota siihen, onko tilitoimisto auktorisoitu ja valvottu toimisto, jossa tärkeät perusasiat on varmistettu olkoonkin niin, että hyviä ja osaavia toimistoja löytyy toki auktorisoitujen toimistojen ulkopuoleltakin.

Viime vuonna mietintönsä jättänyt kauppa- ja teollisuusministeriön tilintarkastustyöryhmä esitti, että olisi syytä selvittää, olisiko tilitoimistoalalla toimiville toimijoille olisi syytä asettaa vaatimuksia. Tästä alalla on selkeää tietoa, jota hyödyntää tässä yhteydessä. Auktorisointijärjestelmän ylläpitohan on kartuttanut tästä runsaasti tietoa ja kokemuksia.

Kirjanpidon luotettavuus ja yrittäjien oikeusturva ovat tässä tärkeitä näkökulmia. Kuitenkin yhä enemmän puhutaan erityisesti pk-yritystoiminnan kilpailukyvystä ja sen kehittämisestä vahvan ja asiantuntevan tilitoimistokumppanuuden muodossa. Yhteinen nimittäjä tälle kaikelle on tilitoimistopalvelun laatu, jonka synnyttäminen vaativalla alalla edellyttää hyvin monia asioita, mutta sen lisäksi paljon systemaattista työtä laadun eteen.

Oikeusmininisteriössä valmistui joulun alla luonnos uudeksi osakeyhtiölaiksi. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tämän kevään aikana. Aiempiin muotoiluihin on tullut vielä lukuisia muutoksia, kuten saattoi arvatakin. Lausuntokierrokset ja kuulemistilaisuudet ovat poikineet vielä kehitysajatuksia, joista useimmat vaikuttavat hyviltä ja perustelluilta.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki