Tilisanomien 30. vuosi ajan hermolla
– lehti henkilökohtaiseksi työkaluksi

27.1.2009
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Tilisanomat ilmestyy nyt 30. vuosikertaa. Lehden ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 1980. Se syntyi tarpeeseen, joka taloushallintoalan ammattilaisilla oli saada ajankohtaista ja ammattiasioihin pureutuvaa, luotettavaa tietoa oman alansa tärkeistä asioista. Tavoitteena lukijoilla on ollut ammattiosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, parempi pärjääminen omissa työtehtävissään ja oman osaamispääomansa kehittäminen.

Ammattilehden tekeminen on haasteellista ja tekemisessä pitää olla nöyrä, sillä ammattilaiset tietävät, mistä omissa ammattiasioissa on kysymys. Lehden tekijöille se merkitsee jatkuvaa ajan hermolla olemista ja tiedon jalostamista luotettavasti lukijoille sopivaan muotoon, ja lukijoille olennaisten asioiden löytämistä lähes loputtomasta tietovirrasta.

Lukijoiden tarpeita ja tyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti ja jatkuvasti. Lehden lukijatutkimuksen tulokset antavat lukijoiden tyytyväisyydestä hyvän kuvan: Peräti 100 % lukijoista pitää lehteä hyödyllisenä oman työnsä kannalta (Taloustutkimus Oy 2008); tämä luku on poikkeuksellinen ja lähes tavoittamaton niin ammattilehtien kuin muidenkin lehtien tutkimuksissa. Lisäksi 97 % lukijoista suosittelee lehteä kollegoilleen ja tuttavilleen, poikkeuksellisen korkea luku tuokin.

Tilisanomien lukijoiden antamat tyytyväisyysarvosanat ovat olleet aina korkeita, mutta viimeisen tutkimukset arvosanat ovat historian parhaat ja ammattilehtien ryhmässä ehdotonta huipputasoa. Haluamme kiittää kaikkia yli 20 000 lukijaamme siitä luottamuksesta, joka on vuosi vuodelta vain vahvistunut.

Tilisanomien verkkosivut ovat olleet toiminnassa vuodesta 2005 alkaen. Ne täydentävät lehden palvelua muun muassa artikkelien hakukoneen ja lehteä täydentävän tärkeän ajankohtaisen tiedon kautta. Verkkosivuston kävijämäärä on nopeasti kasvanut.

Pyrimme jatkossakin kehittämään lehteä lukijoidemme tarpeita ja odotuksia herkästi kuunnellen. Taloushallintoalalla on tapahtunut aina vuoden mittaan paljon ammattilaisten työhön vaikuttavia asioita; näin näyttää olevan myös tulevaisuudessa. Tilisanomien keskeinen tehtävä on tässä muutoksessa helpottaa ja tukea ammattilaisen osaamisen ylläpitoa ja kehittymistä.

Lehdestä on tullut vähitellen alan ammattilaisten henkilökohtainen ammatillinen työkalu, jota tutkimusten mukaan luetaan yhä enemmän niin kotona, työmatkalla kuin työpaikallakin. Antoisia lukuhetkiä lukijoillemme myös jatkossa.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki